عقب نشینی فدراسیون تنیس درباره دعوت امیر جدیدی به تیم ملی

عقب نشینی فدراسیون تنیس درباره دعوت امیر جدیدی به تیم ملی اسم امیر جدیدی بازیگر سینما در لیست اردونشینان تیم ملی تنیس مثل بمب صدا کرد. خبر ورزشی

عقب نشینی فدراسیون تنیس درباره دعوت امیر جدیدی به تیم ملی

اسم امیر جدیدی بازیگر سینما در لیست اردونشینان تیم ملی تنیس مثل بمب صدا کرد.

خبر ورزشی