عضویت ایران در انتخابات نهاد‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد

جمهوری اسلامی ایران در انتخابات نهاد‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) نامزد عضویت در نهاد کمیسیون مواد مخدر در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۵ و کمیسیون مقام زن در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ بود که باتوجه به مخالفت برخی از اعضا و رقابت تنگاتنگ با سایر کشور‌ها توانست به عضویت این کمیسیون‌ها درآید. براین اساس پس از برگزاری […]

جمهوری اسلامی ایران در انتخابات نهاد‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) نامزد عضویت در نهاد کمیسیون مواد مخدر در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۵ و کمیسیون مقام زن در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ بود که باتوجه به مخالفت برخی از اعضا و رقابت تنگاتنگ با سایر کشور‌ها توانست به عضویت این کمیسیون‌ها درآید.

براین اساس پس از برگزاری جلسه حضوری انتخابات نهاد‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) در نیویورک، ایران توانست با کسب ۳۷ در انتخابات کمیسیون مواد مخدر به عضویت این کمیسیون درآید.

با وجود رقابت سرسختانه‌ای که میان کشور‌های عضو این گروه با نامزدی ایران، عربستان، کره جنوبی، فلیپین و بنگلادش وجود داشت، ایران پس از برگزاری رای گیری کاغذی، توانست به مدت سه سال به عضویت این کمیسیون درآید و از سوی دیگر نیز فیلیپین بازنده این انتخابات بود.

از سوی دیگر باوجود اجماع گروه آسیایی برای عضویت ایران، پاکستان، چین، ژاپن و لبنان، برای عضویت در کمیسیون مقام زن (CSW) هم به درخواست نمایندگی دولت آمریکا رای گیری بصورت برگه انجام شد و در نهایت ایران توانست برای نخستین بار با کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای کشور‌های عضو اکوسوک، به مدت چهارسال به عضویت این نهاد ملل متحد درآید.

افکار