02:53 - 1400/01/18

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ مددی بالاخره تصمیمش را عملی کرد

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ مددی بالاخره تصمیمش را عملی کرد بعد از درگیری لفظی مظاهری با سعید عزیزیان و ترک تمرین توسط او بهترین بهانه برای احمد مددی ایجاد شد تا رقم قرارداد گلر استقلال کاهش دهد. خبر ورزشی

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ مددی بالاخره تصمیمش را عملی کرد

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ مددی بالاخره تصمیمش را عملی کرد

بعد از درگیری لفظی مظاهری با سعید عزیزیان و ترک تمرین توسط او بهترین بهانه برای احمد مددی ایجاد شد تا رقم قرارداد گلر استقلال کاهش دهد.

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ مددی بالاخره تصمیمش را عملی کرد

خبر ورزشی

مطالب مرتبط