۰۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ جریمه سنگین برای قهر گلر استقلال

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ جریمه سنگین برای قهر گلر استقلال بعد از درگیری لفظی مظاهری با سعید عزیزیان و ترک تمرین توسط او بهترین بهانه برای احمد مددی ایجاد شد تا رقم قرارداد گلر استقلال را کاهش دهد. خبر ورزشی

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ جریمه سنگین برای قهر گلر استقلال

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ جریمه سنگین برای قهر گلر استقلال

بعد از درگیری لفظی مظاهری با سعید عزیزیان و ترک تمرین توسط او بهترین بهانه برای احمد مددی ایجاد شد تا رقم قرارداد گلر استقلال را کاهش دهد.

عصبانیت شدید رشید مظاهری از اقدام باشگاه/ جریمه سنگین برای قهر گلر استقلال

خبر ورزشی

مطالب مرتبط