10:02 - 1400/01/18

عامل کرونایی شدن استقلالی‌ها عذرخواهی کرد

عامل کرونایی شدن استقلالی‌ها عذرخواهی کرد هافبک تیم استقلال در جریان تمرین روز گذشته از هم تیمی هایش عذرخواهی کرد. خبر ورزشی

عامل کرونایی شدن استقلالی‌ها عذرخواهی کرد

عامل کرونایی شدن استقلالی‌ها عذرخواهی کرد

هافبک تیم استقلال در جریان تمرین روز گذشته از هم تیمی هایش عذرخواهی کرد.

عامل کرونایی شدن استقلالی‌ها عذرخواهی کرد

خبر ورزشی

مطالب مرتبط