طوطی خوشرنگ عمو پورنگ + عکس

طوطی خوشرنگ عمو پورنگ + عکس عکسی که داریوش فرضیایی با یک طوطی زیبا در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. پارس

طوطی خوشرنگ عمو پورنگ + عکس طوطی خوشرنگ عمو پورنگ + عکس lead

عکسی که داریوش فرضیایی با یک طوطی زیبا در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

پارس