۰۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

صادرات ایران به افغانستان ۴ برابر صادرات به کل اروپا!

نگاهی به آمار صادرات ایران به کشور افغانستان و مقایسه آن با صادرات به کشورهای اروپا در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان می دهد که صادرات به افغانستان ۴ برابر صادرات به کل اتحادیه اروپا بوده است.مهر

صادرات ایران به افغانستان ۴ برابر صادرات به کل اروپا!

نگاهی به آمار صادرات ایران به کشور افغانستان و مقایسه آن با صادرات به کشورهای اروپا در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان می دهد که صادرات به افغانستان ۴ برابر صادرات به کل اتحادیه اروپا بوده است.مهر

مطالب مرتبط

آخرین اخبار