۱۰:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شرایط و ضوابط اختصاصی فرهنگیان رسمی-پیمانی وزارت آموزش و پرورش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۳

شرايط و ضوابط اختصاصي فرهنگيان رسمي-پيماني وزارت آموزش و پرورش آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال ۱۴۰۳ را در اندیشه معاصر بخوانید.

شرایط و ضوابط اختصاصی فرهنگیان رسمی-پیمانی وزارت آموزش و پرورش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، شرایط و ضوابط اختصاصی فرهنگیان رسمی-پیمانی وزارت آموزش و پرورش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۳ را در اندیشه معاصر بخوانید.

 • بر اساس ماده ۶ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات، فناوری (مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ به شماره ۱۶۲۹۰۲) درصورتی که دانشجوی دوره روزانه در مدت سنوات مجاز (یعنی ۵ نیمسال) فارغ التحصیل نگردد ادامه تحصیل وی در نظام شبانه و با اخذ شهریه مصوب هیأت امناء دانشگاه خواهد بود.
 • دارا بودن حکم کارگزینی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت‌نام در آزمون (مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).

تبصره ۱: تاریخ صدور حکم استخدام رسمی و یا پیمانی داوطلبان باید قبل از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد باشد در غیر اینصورت مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان نبوده و در صورت انتخاب و قبولی، قبولی آنان “لغو” می‌گردد.

تبصره ۲: معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی  و نیروهای قراردادی و … که  فاقد حکم کارگزینی رسمی و یا پیمانی باشند، مجاز به انتخاب رشته نمی باشند و در صورت انتخاب، قبولی آنان لغو خواهدشد.

 • دارا بودن فرم”موافقت با ادامه تحصیل کارکنان” (رسمی یا پیمانی) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر‌اساس شرایط مندرج در فرم موافقت با ادامه تحصیل کارکنان و رعایت مفاد دستورالعمل شماره  ۷۱۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ و بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش (داوطلبان باید برای دریافت فرم موافقت با ادامه تحصیل کارکنان در زمان ثبت نام درآزمون به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود مراجعه نمایند صدور فرم مزبور بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون از سوی اداره آموزش وپرورش محل خدمت، فاقد مجوز می‌باشد).

تبصره ۱: فرم “موافقت با  ادامه تحصیل کارکنان” با رعایت بند ۱۳ مصوبه جلسه ۱۷۱ مورخ  ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ شورای عالی اداری کشور (شماره ابلاغی ۲۰۶/۱۷۲۵۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶) و بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و بخشنامه  ۷۱۰/۲۰ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع (منضم به مصوبه هیات دولت) و تبصره ذیل ماده ۳ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی،اداری وپشتیبانی  وزارت آموزش وپرورش مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۱  مجلس شورای اسلامی (موضوع بخشنامه شماره ۷۱۰/۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷) صادر خواهد شد. اعمال مدرک مقطع دوم در حکم کارگزینی برای مشاغل واحدهای آموزشی مشروط پیش‌بینی اعتبار درقانون بودجه سالانه خواهد بود.

تبصره ۲ :  عدم ارائه فرم “موافقت با  ادامه تحصیل کارکنان”   توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرایط ثبت‌نام در آزمون است. لذا درصورتی که داوطلب بدون داشتن موافقت نامه کتبی (“فرم موافقت با  ادامه تحصیل کارکنان”) انتخاب رشته نموده  و پذیرفته شود قبولی وی “کان لم یکن” تلقی خواهد شد.

تبصره ۳ : صدور فرم “موافقت با ادامه تحصیل کارکنان”توسط محل خدمت به شرطی امکان پذیر خواهد که بارعایت شرایط و ضوابط مربوط براساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، اعمال مدرک منع قانونی نداشته باشد. تصدیق و کنترل شرایط و ضوابط و انطباق با طرح طبقه بندی مشاغل توسط اداره کل آموزش وپرورش استان الزامی می‌باشد.

تبصره ۴ : نیروهای خدماتی و اداری که دارای حکم کارگزینی رسمی وپیمانی  می باشند به شرطی مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می‌باشند که  اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت، قبل از شرکت در آزمون، با تغییر رشته شغلی از خدماتی و یا اداری  به مشاغل آموزشی موافقت نموده و براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل، فرم موافقت با ادامه تحصیل را  نیز صادر نماید. درغیر این صورت، ثبت در آزمون و قبولی در کد رشته محل‌های وی‍ژه فرهنگیان برای این افراد ” کان لم یکن” تلقی خواهد شد.

تبصره ۵ : چنانچه  داوطلب فرم “موافقت با ادامه تحصیل کارکنان” را قبل از ثبت نام در آزمون از محل خدمت اخذ ننماید  و بعد از قبولی دردانشگاه به محل خدمت مراجعه کند فرم مزبور علاوه بر تأیید محل خدمت،منوط به موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی خواهد بود. در غیر این صورت دانشگاه محل قبول فرد را” کان لم یکن” تلقی خواهد کرد.

 • اخذ فرم”موافقت با ادامه تحصیل کارکنان” (رسمی یا پیمانی) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود که در سایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور پذیرفته شده و تحصیل می نمایند به شرط تصدیق وتایید اداره کل آموزش وپرورش استان نیزالزامی است.
 • طبق مصوبات جلسه۲۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ و ۷۷۱ مورخ  ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (شماره ابلاغی ۹۴/۱۴۴۴۴/د ش مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵) فرهنگیان دارای مدرک معادل ضمن خدمت سال ۱۳۹۱ و قبل از آن می‌توانند در آزمون مقاطع تحصیلی بالاتر شرکت نموده و در صورت قبولی با رعایت آیین نامه شرکت دارندگان مدرک معادل و غیررسمی در آزمون‌های مقاطع بالاتر مصوبه جلسه ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ شورای گسترش آموزش عالی، ( شماره ابلاغی ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸) ادامه تحصیل نمایند.
 • عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی.
 • فرهنگیانی که به هر نحوی قبلاً مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی یا آزاد به صورت معادل یا غیر معادل دریافت نموده‌ و در حکم کارگزینی آنان اعمال شده باشد، مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی‌باشند.
 • دانشجویان متعهد خدمت و مستخدمین رسمی و پیمانی جدید آموزش وپرورش که حداقل ۳ سال سابقه خدمت اداری یا آموزشی در وزارت آموزش وپرورش نداشته باشند مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های دانشگاه فرهنگیان نمی‌باشند و شامل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمی‌شود.
 • ادامه تحصیل فرهنگیان رسمی و پیمانی آموزش و پرورش با رعایت مفاده ماده ۶۰ ،۶۱ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر خواهد بود.

تبصره : با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی ، فرهنگیان محترم در خارج از ساعت اداری موظف خود می‌توانند ادامه تحصیل دهند و به استناد  تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشور، اعطای مأموریت آموزشی صرفاً در چارچوب ضوابط مربوط ، فقط برای ایثارگران واجد شرایط مقدور می‌باشد.

 • علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی یاد شده ، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه شماره (۱) واین دفترچه که داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند ، برای فرهنگیان رسمی وپیمانی نیز الزامی است.
 • چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست ، پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام یا تحصیل، قبولی وی لغو می‌گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.
 • فرهنگیانی که به هر نحوی قبلاً مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی یا آزاد به صورت معادل یا غیر معادل دریافت نموده‌اند مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی‌باشند.
 • طبق مصوبات جلسه ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ و ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی (شماره ابلاغی ۹۴/۱۴۴۴۴/د ش مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵) فرهنگیان دارای مدرک معادل ضمن خدمت سال ۱۳۹۱ و قبل از آن می‌توانند در آزمون  مقاطع تحصیلی بالاتر شرکت نموده و در صورت قبولی با رعایت آیین نامه شرکت دارندگان مدرک معادل و غیررسمی در آزمون‌ها ی مقاطع بالاتر مصوبه جلسه ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ شورای گسترش آموزش عالی، ( شماره ابلاغی ۲/۷۷۶۳۳ مورخ  ۱۳۹۲/۰۶/۱۳۹۲ ) ادامه تحصیل نمایند.
 • حداکثر سابقه خدمتی جهت ادامه تحصیل فرهنگیان (رسمی – پیمانی) ۲۷ سال تمام تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ می‌باشد.

تبصره ۱) : افرادی که قبلاً به آموزش وپرورش تعهد خدمت به استناد قانون متعهدین خدمت مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۰۸ مجلس شورای اسلامی سپرده اند، چنانچه درزمان شروع به تحصیل، تعهد اولیه آنان(موضوع سند تعهد ماده ۳ قانون متعهدین خدمت) به اتمام نرسیده باشد بارعایت ضوابط ومقررات مربوط ونیاز استان وبا در نظر گرفتن اعمال دو مدرک و همچنین تبصره ذیل ماده ۳ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی ملزم به سپردن تعهد مجدد( طبق ماده ۴ قانون مزبور) برای ادامه تحصیل در دوره های روزانه، شبانه ونیمه حضوری ومجازی می باشند . لیکن سایر تعهدات می باید قبل ازشروع به تحصیل، تعیین تکلیف شوند. درغیر این صورت قبولی فرد” کان لم یکن”  تلقی خواهدشد.

تبصره ۲): نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴  هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ  ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از باب خلاف شرع بودن ایجاد محدودیت و تضییق اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان در موارد تعهدات معتبر دستگاه اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان از تاریخ تصویب ابطال شده است و از آنجایی که مشمولین ماده ۳ قانون متعهدین خدمت مصوب ۱۳۶۹ با لحاظ جواز قانونی موضوع ماده ۴ قانون مذکور و همچنین فرهنگیان محترم داوطلب استفاده از سهمیه ویژه فرهنگیان برای ادامه تحصیل در کد رشته محل های مربوط به دانشگاههای وابسته این وزارت به استناد تبصره ۳ ماده واحده تشکیل دانشگاه فرهنگیان و ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان مصوب ۱۳۵۸ در دایره شمول حکم رای یادشده می باشند لذا در راستای اجرای رای فوق الذکر و بخشنامه های شماره ۲۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱  و ۲۴۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین اطلاق بند ۲-۳ ماده ۲ قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵؛ تمامی مستخدمین دارای تعهد استخدامی موضوع ماده ۳ قانون متعهدین خدمت که بعد از تاریخ تصویب بخشنامه فوق الذکر (بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ  ۱۳۹۳/۱۲/۲۴) اقدام به ادامه تحصیل در بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی استخدامی نموده اند در صورت نیاز به رشته‌های تحصیلی مقاطع مذکور (بنا به مقررات حاکم)، با سپردن سند تعهد ریزنمره موضوع ماده ۴ قانون متعهدین خدمت اعمال مدرک تحصیلی آنان (بدون محدودیت) بلامانع خواهد بود.

تبصره ۳): فرهنگیانی که تعهد استخدامی (اولیه) نداشته و یا تعهد مذکور را به اتمام رسانده اند، و تعهدات (موضوع سند تعهدریزنمره و سند تعهدماموریت تحصیلی) باقی نمانده باشد، ادامه تحصیل این افراد برابر مقررات آموزشی وزارت علوم (آموزش رایگان) خواهد بود و اخذ سند تعهد موضوع ماده ۳ و ۴ قانون متعهدین خدمت (به استثنای تعهد موضوع آموزش رایگان که متولی آن دانشگاه محل تحصیل است)، موضوعیت ندارد.

تبصره ۴): فرهنگیان و کارکنانی که (اعم از اینکه ؛ دارای تعهد استخدامی یا ریزنمره یا ماموریت آموزشی باشند یا نباشند) قصد ادامه تحصیل در کد رشته محل های دارای سهمیه ویژه فرهنگیان دانشگاه های وابسته( فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی) این وزارت داشته باشند، به شرط نیاز (شرایط احراز شغل)، حکم ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۳ ماده واحده تشکیل دانشگاه فرهنگیان بر وضعیت آنها حاکم خواهد بود. بنابراین مکلف به سپردن سند تعهد می باشند به عبارت دیگر کد رشته های دارای سهمیه ویژه فرهنگیان، دبیری، دبیر فنی، خروج موضوعی از ماده ۷ لایحه قانونی مذکور داشته و مشمول ماده ۸ لایحه قانونی فوق الذکر و تبصره ۳ ماده واحده تشکیل دانشگاه فرهنگیان (مصوبه جلسه ۶۹۴ مورخ ۰۴/۰۵/۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) داشته و تحصیل در رشته های مزبور مشروط به نیاز آموزش و پرورش(شرایط احراز شغل)  و سپردن سند تعهد به اداره کل مربوط امکان پذیر می‌باشد.

 • دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ فارغ‌التحصیل می‌شوند، مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان رسمی – پیمانی می‌باشند؛ لیکن افرادای که به هر دلیل تا مهلت مقرر، فارغ‌التحصیل نشده باشند، قبولی آنان “کان لم یکن” تلقی خواهد شد.
 • کلیه رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، مخصوص شاغلان رسمی و یا پیمانی واجد شرایط آموزش و پرورش می‌باشد، لذا سایر داوطلبان اعم از قراردادی، قرارداد تطبیقی نهضت سواد آموزی، شرکتی، معلمان حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، حق‌التدریسی‌های مدارس غیرانتفاعی، داوطلبان آزاد و…، مجاز به انتخاب این رشته‌ها نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولی آنان لغو خواهد شد.
 • امکان استفاده ازخوابگاه برای دانشجویان دانشگاه تربیت شهیدرجایی میسور نمی‌باشد.
 • با توجه به متمرکز بودن دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی در تهران،درصورت امکان و با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت مبدا صرفاً  برای ادامه تحصیل (حداکثر دوسال) با انتقال موقت افراد پذیرفته به شهر تهران و یا شهرستانهای استان تهران (درصورت نیاز) صرفاً درچارچوب ضوابط نقل و انتقال فرهنگیان مساعدت لازم به عمل خواهد آمد. در غیر این صورت هیچ مسئولتی متوجه اداره کل آموزش وپرورش استانها نمی‌باشد.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی به عهده داوطلب بوده و هیچگونه حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.
 • مسئولیت هر گونه پذیرش دانشجوی آزاد در دوره شبانه و مجازی به عهده دانشگاه بوده و آموزش و پرورش هیچگونه تعهدی برای استخدام اینگونه پذیرفته شدگان و دانشجویان شبانه و مجازی ندارد.
 • صرفاً فرهنگیان دارای حکم کارگزینی با نوع استخدام رسمی که دارای رشته شغلی هنرآموز بوده و درحال حاضر در پست مدیر و یا معاون فنی هنرستان ها خدمت می نمایند، مجاز به انتخاب کد رشته محل های مربوط به رشته »مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها « هستند. اعمال مدرک تحصیلی این گونه پذیرفته‌شدگان، بعداز فراغت از تحصیل تابع ضوابط و مقررات مربوط می‌باشد و تحصیل در این رشته حقی برای افراد ایجاد نمی‌نماید.

دریافت فایل pdf

شرایط و ضوابط اختصاصی فرهنگیان رسمی – پیمانی وزارت آموزش و پرورش آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۲

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط