شجاع خلیل‌زاده پس از جدایی جنجالی به پرسپولیس رسید

شجاع خلیل‌زاده پس از جدایی جنجالی به پرسپولیس رسید ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس می‌گوید که هتل پرسپولیس و الریان مشترک خواهد بود. خبر ورزشی

شجاع خلیل‌زاده پس از جدایی جنجالی به پرسپولیس رسید

ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس می‌گوید که هتل پرسپولیس و الریان مشترک خواهد بود.

شجاع خلیل‌زاده پس از جدایی جنجالی به پرسپولیس رسید

خبر ورزشی