سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید، شهریور ۱۴۰۰

[ad_1] سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مطالعات صلح ایرانکمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و […]

[ad_1]

سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید

پوستر سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید

سمپوزیوم ملی زنان امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه ی جدید در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مطالعات صلح ایرانکمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران کارگروه حقوق زنان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

[ad_2]

Source link