سقوط تیم ملی ایران در رنکینگ جهانی

سقوط تیم ملی ایران در رنکینگ جهانی تیم ملی فوتبال ایران با ۲ پله سقوط، به رده سی و یکم تیم‌های ملی فوتبال جهان رسید. خبر ورزشی

سقوط تیم ملی ایران در رنکینگ جهانی

تیم ملی فوتبال ایران با ۲ پله سقوط، به رده سی و یکم تیم‌های ملی فوتبال جهان رسید.

سقوط تیم ملی ایران در رنکینگ جهانی

خبر ورزشی