ستاره سیتی بلندمدت تمدید کرد

ستاره سیتی بلندمدت تمدید کرد قرارداد کوین دبروینه هافبک بلژیکی منچسترسیتی با باشگاه تا سال ۲۰۲۵ تمدید شده است. خبر ورزشی

ستاره سیتی بلندمدت تمدید کرد

قرارداد کوین دبروینه هافبک بلژیکی منچسترسیتی با باشگاه تا سال ۲۰۲۵ تمدید شده است.

ستاره سیتی بلندمدت تمدید کرد

خبر ورزشی