ستاره رقیب استقلال بخشیده شد

ستاره رقیب استقلال بخشیده شد بازیکن ملی پوش و مهره کلیدی الشرطه، پس از بخشش از سوی این باشگاه عراقی، می تواند در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود. خبر ورزشی

ستاره رقیب استقلال بخشیده شد

بازیکن ملی پوش و مهره کلیدی الشرطه، پس از بخشش از سوی این باشگاه عراقی، می تواند در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود.

ستاره رقیب استقلال بخشیده شد

خبر ورزشی