زمان واریز مستمری مددجویان بهزیستی شهریور ۱۴۰۰

بر اساس اخبار منتشر شده زمان واریز مستمری بهزیستی ساعت 24 چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400 خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ساعت ۲۴ چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ زمان واریز مستمری  بهزیستی خواهد بود و این مستمری به حساب بانک رفاه ثبت شده در بهزیستی واریز می رسد. طی ماه های گذشته تاخیر در پرداخت مستمری مددجویان گلایه آنها را به دنبال داشته است. میزان مستمری برای خانواده یک نفره ۳۵۰ هزار تومان و برای خانواده ۵ نفره و بیشتر یکی میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

واریز مستمری مددجویان بهزیستی

زمان واریزمستمری بهزیستی+ مبلغ

مستمری مددجویان بهزیستی چهارشنبه این هفته واریز خواهد شد. میزان این مستمری بر اساس اعداد اعضای خانواده متفاوت است و به قرار زیر است:

یک نفره ۳۵۰۰۰۰۰ R

دو نفره ۵۰۰۰۰۰۰ R

سه نفره ۷۰۰۰۰۰۰ R

چهارنفره ۹۰۰۰۰۰۰ R

پنج نفره ۱۱۰۰۰۰۰۰ R

زمان واریز مستمری مددجویان بهزیستی شهریور ۱۴۰۰

 

افزایش مستمری مددجویان بهزیستی

امسال مستمری مددجویان بهزستی تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. اوایل اردیبهشت ماه بود که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش متوسط ۷۰ درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد. در این بین امروز مدیرکل بهزیستی فارس گفته: با ابلاغ نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای بهبود معیشت مردم افزایش ۷۰ درصدی مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۰ در اولویت اجرا قرار گرفت. اولویت پرداخت مستمری بهزیستی با مددجویان سرپرست خانوار و افراد با معلولیت شدید و خیلی شدید است و گفته شده با اعمال افزایش ۷۰ درصدی اعمال شده مستمری خانوارهای تک نفره به ۳۵۰ هزار تومان، خانواده دو نفره ۵۰۰ هزار تومان، خانواده ۴ نفره ۹۰۰ هزار تومان و خانواده ۵ نفره و بیشتر به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. مستمری مدد جویان تحت پوشش بهزیستی معلولان و ناشنوایان سرپرستان خانوار واریز می شود. میزان این مستمری بر اساس تعداد اعضای خانواده به قرار زیر است:

افزایش ۷ تا ۱۱ برابری مستمری مددجویان نسبت به سال ۹۲

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: با این اقدام، مستمری مددجویان در سال ۱۴۰۰ نسبت به هشت سال پیش یعنی سال۱۳۹۲ بین ۷ تا ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده است.دکتر قبادی دانا با اشاره به ماده۷۹ قانون برنامه ششم و بیان این مطلب که برابر این ماده متوسط مستمری مددجویان باید ۲۰ درصد حداقل دستمزد باشد، گفت: هرچند طی سال های گذشته مستمری مددجویان افزایش هایی داشته است ولی میزان مستمری هیچ گاه معادل  ۲۰ درصد حداقل دستمزد نبوده است.وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ این امر در راستای سیاست های نظام با هدف کاهش فقر مطلق و کمک به بهبود وضعیت معیشتی جامعه هدف نهادهای حمایتی، انجام شد.

 

افزایش ۸ برابری مستمری مددجویان نسبت به سال ۹۲

رییس سازمان بهزیستی گفت: در هشت سال گذشته حداقل دستمزد ۵ برابر شده است در حالی که مستمری مددجویان بهزیستی طی این مدت بطور میانگین ۸ برابر شده است.

 

زمان واریز مستمری مددجویان بهزیستی شهریور ۱۴۰۰

انتهای پیام/*