رکورد شکنی آمار متوفیان کرونا در بهشت زهرا (س)

سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) درباره آخرین آمار متوفیان کرونا در بهشت زهرا اظهار داشت: متاسفانه روز گذشته سخت ترین و غم انگیزترین روز در سازمان بهشت زهرای ۵۰ ساله را شاهد بودیم. وی افزود: آمار متوفیان کرونا روز گذشته به مرز ۱۵۰ نفر رسید که با ۲۰۰ متوفی عادی ۳۵۰ متوفی آمار […]

سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) درباره آخرین آمار متوفیان کرونا در بهشت زهرا اظهار داشت: متاسفانه روز گذشته سخت ترین و غم انگیزترین روز در سازمان بهشت زهرای ۵۰ ساله را شاهد بودیم.

وی افزود: آمار متوفیان کرونا روز گذشته به مرز ۱۵۰ نفر رسید که با ۲۰۰ متوفی عادی ۳۵۰ متوفی آمار آنها در سازمان بهشت زهرا ثبت شد.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با اشاره به اینکه متاسفانه در زمینه آمار متوفیان رکورد بی سابقه ثبت شد، گفت:حتی آمار فوتی‌ها از آمار روزانه ۸ سال دفاع مقدس هم بیشتر بود.

افکار