۲۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

روش محاسبه همسان سازی حقوق معلمان بازنشسته + جزئیات

همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته چگونه محاسبه می‌شود؟

افزایش ۳ میلیونی حقوق بازنشستگان خرداد ماه در راه است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قاسمی، کارشناس سابق امور اداری درباره چگونگی محاسبه همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته  توضیحاتی ارائه داد.

چگونگی محاسبه همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته بر اساس شاغل هم‌تراز و مشابه

تازمانی که آیین نامه تنظیم وابلاغ نشود، تمامی محاسبات افراد حدس وگمان است وبه احتمال زیاد ملاک محاسبه میانگین حقوق مشمول کسور شاغل مشابه در هر طبقه / گروه در هر دستگاه ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

فرض کنیم بازنشسته مدیر مدرسه باطبقه ۱۲ و گروه ۱۶ شاغل مشابه اش به صورت میانگین حکم همکار شاغل فوق باشد.  ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل فوق به شرح ذیل خواهد بود.

جمع حکم = ۲۶۱۶۵۶۴۵۷
کسر می‌شودعایله و اولاد و مناطق کمتر توسعه یافته جمعابه مبلغ =۳۶۱۵۹۱۰۱
حقوق مشمول کسورحکم فوق = ۲۲۵۴۹۷۳۵۶،
۹۰ درصد حقوق مشمول کسور فوق= ۲۰۲۹۴۷۶۲۰ می‌باشد.

حکم بازنشسته مدیر قبل از ۱۴۰۰ با سی سال سابقه و گروه ۱۶ یا طبقه ۱۲ درحال حاضر مساوی ۱۵۲۰۱۱۷۹۲ می‌باشد.
تفاوت حقوق بازنشسته باشاغل فوق مساوی:
۲۰۲۹۴۷۶۲۰ منهای ۱۵۲۰۱۱۷۹۲ میباشد که حاصل ۵۰۹۳۵۸۲۸ ریال می‌باشد.

۴۰ درصد تفاوت حقوق مشمول کسور شاغل با بازنشسته فوق مساوی با ۲۰۳۷۴۴۳۱ ریال است؛ بنابراین ملاک کل حکم شاغل نیست.

توجه داشته باشید این محاسبه صرفا جهت  مشخص شدن  چگونگی متناسب سازی هست و دقیق نمی‌باشد.

مطالب مرتبط