روزنامه گاتزتا| رقص اسکودتوی اینتر

روزنامه گاتزتا| رقص اسکودتوی اینتر دهمین برد متوالی اینتر رقم خورد. اختلاف نراتزوری با میلان نزدیک‌ترین رقیبش بعد از برد مقابل ساسولو به ۱۱ امتیاز افزایش پیدا کرد. خبر ورزشی

روزنامه گاتزتا| رقص اسکودتوی اینتر

دهمین برد متوالی اینتر رقم خورد. اختلاف نراتزوری با میلان نزدیک‌ترین رقیبش بعد از برد مقابل ساسولو به ۱۱ امتیاز افزایش پیدا کرد.

روزنامه گاتزتا| رقص اسکودتوی اینتر

خبر ورزشی