روزنامه پرسپولیس| تحفه‌ای از هند

جلد روزنامه پرسپولیس چهارشنبه ۱ اردیبهشت را می‌بینید. منبع: خبرورزشیخبر ورزشی

جلد روزنامه پرسپولیس چهارشنبه ۱ اردیبهشت را می‌بینید.

جلد روزنامه پرسپولیس چهارشنبه ۱ اردیبهشت

منبع: خبرورزشیخبر ورزشی