روزنامه میرر| سوپر تَرک اروپا

یکی یکی تیم‌های انگلیسی از سوپرلیگ اروپا کنار کشیدند. پیروزی هواداران، پیروزی فوتبال بود. منبع: خبرورزشیخبر ورزشی

یکی یکی تیم‌های انگلیسی از سوپرلیگ اروپا کنار کشیدند. پیروزی هواداران، پیروزی فوتبال بود.

روزنامه میرر| سوپر تَرک اروپا

منبع: خبرورزشیخبر ورزشی