روزنامه موندو| کلاسیکوی مسی

روزنامه موندو| کلاسیکوی مسی لیونل مسی در دیدار شماره ۴۵ ال‌کلاسیکوی خودش به میدان خواهد رفت. او در ورزشگاه آلفردو دی‌استفانو برای اولین مرتبه بازی خواهد کرد. آقای‌گل ال‌کلاسیکو هم همچنان خودش است با ۲۶ گل زده به رئال. خبر ورزشی

روزنامه موندو| کلاسیکوی مسی

لیونل مسی در دیدار شماره ۴۵ ال‌کلاسیکوی خودش به میدان خواهد رفت. او در ورزشگاه آلفردو دی‌استفانو برای اولین مرتبه بازی خواهد کرد. آقای‌گل ال‌کلاسیکو هم همچنان خودش است با ۲۶ گل زده به رئال.

روزنامه موندو| کلاسیکوی مسی

خبر ورزشی