روزنامه شوت| هر چه حمله ریسید، دفاع پنبه کرد!

جلد روزنامه شوت پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت را می‌بینید. منبع: خبرورزشیخبر ورزشی

جلد روزنامه شوت پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت را می‌بینید.

جلد روزنامه شوت پنج‌شنبه ۲ اردیبهشت

منبع: خبرورزشیخبر ورزشی