روزنامه سان| سرخوشی شیرها

روزنامه سان| سرخوشی شیرها چلسی در دیدار رفت مقابل پورتو زیرکانه به بردی ارزشمند رسید. یک گام بلند برای شاگردان توخل به سوی نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان. خبر ورزشی

روزنامه سان| سرخوشی شیرها

چلسی در دیدار رفت مقابل پورتو زیرکانه به بردی ارزشمند رسید. یک گام بلند برای شاگردان توخل به سوی نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان.

روزنامه سان| سرخوشی شیرها

خبر ورزشی