روزنامه توتو| دست کونته روی اسکودتو

روزنامه توتو| دست کونته روی اسکودتو اینتر به دهمین برد متوالی فکر می‌کند. اگر ساسولو را اینتر ببرد با ۱۱ امتیاز اختلاف به قهرمانی نزدیک‌تر خواهد شد. خبر ورزشی

روزنامه توتو| دست کونته روی اسکودتو

اینتر به دهمین برد متوالی فکر می‌کند. اگر ساسولو را اینتر ببرد با ۱۱ امتیاز اختلاف به قهرمانی نزدیک‌تر خواهد شد.

روزنامه توتو| دست کونته روی اسکودتو

خبر ورزشی