روزنامه تایمز| فودن برای نجات

روزنامه تایمز| فودن برای نجات فیل فودن با گلی که زد، منچسترسیتی را از دردسر نجات داد. دورتموند برای سیتی حریف سرسختی بود. خبر ورزشی

روزنامه تایمز| فودن برای نجات

فیل فودن با گلی که زد، منچسترسیتی را از دردسر نجات داد. دورتموند برای سیتی حریف سرسختی بود.

روزنامه تایمز| فودن برای نجات

خبر ورزشی