روزنامه ابرار ورزشی| پرسپولیس در آسیا همه را از سر راه برداشت

جلد روزنامه ابرار ورزشی چهارشنبه ۱ اردیبهشت را می‌بینید. منبع: خبرورزشیخبر ورزشی

جلد روزنامه ابرار ورزشی چهارشنبه ۱ اردیبهشت را می‌بینید.

جلد روزنامه ابرار ورزشی چهارشنبه ۱ اردیبهشت

منبع: خبرورزشیخبر ورزشی