روزنامه آ اس| یک امباپه فستیوالِ دیگر

روزنامه آ اس| یک امباپه فستیوالِ دیگر کیلیان امباپه این مرتبه در مونیخ درخشید. ستاره پاری‌سن‌ژرمن باعث شد تیمش انتقام شکست فینال را از بایرن‌مونیخ بگیرد. خبر ورزشی

روزنامه آ اس| یک امباپه فستیوالِ دیگر

کیلیان امباپه این مرتبه در مونیخ درخشید. ستاره پاری‌سن‌ژرمن باعث شد تیمش انتقام شکست فینال را از بایرن‌مونیخ بگیرد.

روزنامه آ اس| یک امباپه فستیوالِ دیگر

خبر ورزشی