رضا گلزار را هم به تیم ملی ایران دعوت کنید!

رضا گلزار را هم به تیم ملی ایران دعوت کنید! اگر قرار است هر بازیگری به دلیل علاقه‌اش به یک رشته ورزشی به تیم ملی دعوت شود، لطفا بازیگران پرآوازه دیگر و علاقه‌مند به سایر رشته‌های ورزشی را هم به تیم‌های ملی دعوت کنید! خبر ورزشی

رضا گلزار را هم به تیم ملی ایران دعوت کنید!

اگر قرار است هر بازیگری به دلیل علاقه‌اش به یک رشته ورزشی به تیم ملی دعوت شود، لطفا بازیگران پرآوازه دیگر و علاقه‌مند به سایر رشته‌های ورزشی را هم به تیم‌های ملی دعوت کنید!

رضا گلزار را هم به تیم ملی ایران دعوت کنید!

خبر ورزشی