رسمی| موافقت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با افزایش حقوق + متن بخشنامه

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی :مبنی بر موافقت مدیر عامل این سازمان با تاثیر #ترمیم_حقوق (بعنوان پرداخت مستمر) در محاسبه پاداش پایان خدمت، سایر اقلام پرداختی و همچنین تاثیر در محاسبه فوق العاده های ویژه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته و احتساب در محاسبه تمامی پرداختهای کارکنان آن سازمان که مبتنی بر اقلام حقوق و فوق العاده های مستمر (نظیر اضافه کار، مزایای انگیزشی، پاداش خدمات برجسته و سایر پرداختها) است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از اقتصاد۱۰۰، اصلاحیه بخشنامه نحوه تأثیر ترمیم حقوق کارکنان سازمان تأمین‌ اجتماعی در سایر مؤلفه‌های پرداخت (بخشنامه شماره ۱۲۲۳/۱۴۰۲/۲۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی) منتشر شد

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی :مبنی بر موافقت مدیر عامل این سازمان با تاثیر #ترمیم_حقوق (بعنوان پرداخت مستمر) در محاسبه پاداش پایان خدمت، سایر اقلام پرداختی و همچنین تاثیر در محاسبه فوق العاده های ویژه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته و احتساب در محاسبه تمامی پرداختهای کارکنان آن سازمان که مبتنی بر اقلام حقوق و فوق العاده های مستمر (نظیر اضافه کار، مزایای انگیزشی، پاداش خدمات برجسته و سایر پرداختها) است.

متن این بخشنامه بدین شرح است با استناد به رأی دادنامه شماره ۱۹۹۱۲۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، موضوع بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به تصویب‌نامه های شماره ۷۷۳۸۲/ت۶۱۵۸۴هـ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ و شماره ۹۶۵۲۶/ت۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱/۰۶/۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ موضوع ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان و نامه شماره ۴۱۵۱/۱۴۰۲/۷۱۰۰۰ مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ اداره کل امور حقوقی و قوانین سازمان، «ترمیم حقوق» پرداخت مستمر تلقی گردیده و در محاسبه پاداش پایان خدمت و سایر اقلام پرداختی تأثیرگذار می‌باشد. مقتضی است با توجه به موافقت مدیر عامل محترم با پیشنهاد شماره ۱۳۱۷/۱۴۰۲/۲۰۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۲ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، نسبت به تأثیر و اعمال «ترمیم حقوق» موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۷۵/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۹/۱۴۰۱، در محاسبه اقلام حقوقی مندرج در احکام کارگزینی کارکنان و سایر پرداخت ها از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ به شرح ذیل و با رعایت سقف خالص پرداختی مقر در بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اقدام گردد:

احتساب در محاسبه رتبه، فوق‌العاده‌های ویژه، بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته، محل خدمت

احتساب در محاسبه تمامی پرداخت‌های مبتنی بر اقلام حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مندرج در احکام کارگزینی (نظیر اضافه کار، مزایای انگیزشی، پاداش خدمات برجسته و…)

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.