سخنی با رهبرم؛

دکتر زاهره سادات میرجعفری: متنی که قرار بود اگر فرصت سخنرانی یافتم در محضر رهبر بخوانم اما نشد.

متن دکتر زاهره سادات میرجعفری، پژوهشگر وفعال حوزه زنان را در ادامه بخوانید.

به گزارش تحریریه پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، انقلاب اسلامی ایران روح تازه ای را در کالبد احتماعی سیاسی نیمی ازپیکره این اجتماع دمید تا فارغ از دیدگاههای متخجرانه پوسیده و مبتذل غربی به جایگاه واقعی خود که به بهانه آزادی از ان محروم شده بود بازگردد.

رهبرا فرمودید الگوی سوم زن مسلمان

الگوی نه شرقی نه غربی شاه راهی برایمان باز شد و افق دیدی پرشورترسیم، تلاش مضاعف کردیم ، همسرداری و مادری و تلاش علمی در کنار هم ساده نبود اما ثابت کردیم ما میتوانیم….. وقتی کودکانمان که از آب و گل درآمدند در کنار جهاد همسرداری و فرزند آوری در جهت تحقق الگوی سوم زن مسلمان به جهاد علمی و عملی ، کنشگری پرداختیم، هرچند با سقفهای شیشه ای متعددی مواجه شدیم که تلاش ما برایش اهمیتی نداشت و ساختارهای خانوادگی اجتماعی حکومتی که اصلا آمادگی پذیرش چنین الگوی را نداشتند …….

رهبرا فرمودید تمدن نوین اسلامی

و باز افق دید بین المللی وسیعتر را به رویمان گشودید. چشم اندازی امید بخش جهت ایجاد نظم نوین جهانی در سایه ظهور مهدوی
ان هنگام که زن امروزی در افسون رقابت ها و چشم و هم چشمی های زیبایی و تناسب اندام روح و بدن خود را پیش از پیش خسته و بی رمق میکند تا مگر چشم هوس آلودی را سیر نماید، ما بدنبال اثبات اندیشه زهرا گونه برآمدیم تا به جهانیان بگوییم تمدن آینده بشری در دستان مادرانی است که حاج قاسم ها را در دامن خود می پرورانند که تا مدتها نام و یادش لرزه تن استعمارگران خواهد بود .

همچنین در صحنه علم و عمل با انتشار کتب و مقالات بین المللی به جهانیان ثابت کردیم که این می‌توان در پرتو آموزه های اسلامی بزرگ اندیشید و مرزهای دانش را در هم نوردید و حضور بانوانمحجبه در پایگاههای علمی دانشگاهی جهان خود به تنهایی دافع تمامی نقشه های سرکوبگرانه بود که تغییر نگرش افراددنسبت به ایران و اسلام برایمان کافی بود هرچند حمایتهای مادی و معنوی از این فعالیتها بسیار اندک بود.

رهبرا فرمودید جهاد تبیین

درصحنه سیاسی اجتماعی و ظیفه حساس دیگری را احساس کردیم

لئن شکرتم لازیدنکم

وای برما اگر روایت گری نکنیم و یاد اوری نکنیم نعمت انقلاب را برای فرزندان و نسل های آتی …. چه خواهد شد ؟

شروع کردیم از گفتن قصه های حماسی مادرانه گرفته تا روشن کردن ذهن نوجوان محصور در رسانه ، زینب وار.

گروههای تبیینی را در زمینه شناسایی دستاوردهای انقلاب برای زنان گسترش دادیم و روایت گری را هرچند کوچک و محدود …. هرچند از نبود عزم ملی برای سرمایه گذاری در عرصه روایتگری بین المللی دلمان گرفت

رهبرا فرمودید روایت گری و الگو سازی….. مادران و همسران شهدای امنیت را دیدیم که زینب گونه با تمام طعنه ها و کنایه ها بازهم پای این انقلاب ایستادند و از نامردی هم وطن فریب خورده خود هرچند دلگیر شدیم از بار دگر کشیده شدن چادر مادرمان بدست غافلان این روزگار

اما بیش از بیش مصمم به تلاش برای تغییر نگرش نسل پاک فریب خورده تحت سلطه هژمونی رسانه شدیم

رهبرا فرمودید جهاد فرزند آوری

سعی کردیم با استعانت و توکل به ربوبیت و رازقیت الهی باوجود طعنه ها و تخقیر ها ، از خواهش های مقطعی برای دستیابی به اهداف متعالی صرف نظر کرده و پرورش دهنده نسل مقاوم و صبوری برای آیندگان باشیم هرچند حمایتهای مادی و معنوی بسیار ضعیف بود

رهبرا فرمودید مقاومت اقتصادی و تولید ملی

وما با تدبیر وظیفه سخت مدیریت اقتصادی خانه را بحان خریدیم . سعی کردیم با اصلاح الگوی مصرف از تولید ملی حمایت کنیم
دلمان میسوزد برای فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی

دلمان می سوزد برای کم رنگ شدن فرهنگ فاطمی در سرزمین شیعه منتظر پرور

دلمان میسوزد برای ذهن و قلب دختران این مرز و بوم محصور در ارزشهای لیبرالی حاکم

برای خواهرانی که معنای آزادی را آزادی حصار تن میدانند و ارزش خودرا در اغوش رایگان چنداشتند

دلمان می سوزد برای سردرگمی هویت زنان ایرانی در این هجوم حنگ شناختی گسترده ……

دلمان می سوزد برای ارزان فروخته شدن جنس زن در دنیای سرمایه داری …….

دلمان می سوزد برای فراموش شدن رسالت های زینب گونه و نبودن گوش شنوایی برای مطالبات بحق زنانه …..

برای فراهم نبودن فضای حکمرانی زنانه و ساختارهای تامتناسب جنسیتی ……..

برای سقف های شیشه ای مردانه حتی در ساختارهای علمی و فقاهتی …..

برای سیاستهای بالادستی اجرا نشده و معطل مانده …..

برای الگوی سوم تخقق نیافته …..

برای فضای مجازی رهاشده ……

برای عدم وفاق و ساماندهی گروههای انقلابی

برای ندیدن همتی برای گفتمان سازی و جریان سازی بانوان انقلابی و……

در آخر ما بانوان فعال انقلابی عهد میبندیم که تا پای جان گوش بفرمان شماییم و نسل ما نوید آور نسل ظهور خواهد بود

دکتر زاهره سادات میرجعفری

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

انتهای پیام/*