بانک و بیمه

دوره‌های آموزشی سطح عالی بیمه‌های اتومبیل برای کارشناسان متخصص بیمه ایران برگزار شد

روحی با اشاره به مراحل ۳ گانه تربیت نسل جدید مدرسان برتر در بیمه ایران افزود: در مرحله اول از فرآیند برنامه ریزی آموزشی برای تربیت نسل جدید مدرسان حرفه‌ای در شرکت، دوره آموزش فنی و تخصصی سطح عالی در رشته‌های بیمه اتومبیل

در سامانه جامع بیمه کشاورزی ۹.۷ همت حق بیمه تولیدی ثبت شد!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،به نقل از اقتصاد ۲۴روحی با اشاره به مراحل ۳ گانه تربیت نسل جدید مدرسان برتر در بیمه ایران افزود: در مرحله اول از فرآیند برنامه ریزی آموزشی برای تربیت نسل جدید مدرسان حرفه‌ای در شرکت، دوره آموزش فنی و تخصصی سطح عالی در رشته‌های بیمه اتومبیل برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید

دوره‌های آموزشی سطح عالی بیمه‌های اتومبیل برای کارشناسان متخصص بیمه ایران برگزار شد

روحی با اشاره به مراحل ۳ گانه تربیت نسل جدید مدرسان برتر در بیمه ایران افزود: در مرحله اول از فرآیند برنامه ریزی آموزشی برای تربیت نسل جدید مدرسان حرفه‌ای در شرکت، دوره آموزش فنی و تخصصی سطح عالی در رشته‌های بیمه اتومبیل و مهندسی برای طیف وسیعی از کارشناسان شرکت با هدف: استاندارد سازی محتوای آموزشی، جانشین پروری و انتقال دانش و تجارب علمی و حرفه‌ای مدرسان واحد‌های ستادی به کارشناسان واحد‌های اجرائی و پرورش نسل جدید مدرسان رشته‌های بیمه‌ای برگزار گردیده است.

در سامانه جامع بیمه کشاورزی ۹.۷ همت حق بیمه تولیدی ثبت شد!

دوره‌های آموزشی سطح عالی بیمه‌های اتومبیل برای کارشناسان متخصص بیمه ایران برگزار شد

در مرحله دوم فرآیند برنامه ریزی آموزشی برای تربیت مدرسان جدید در حوزه بیمه‌های اتومبیل، جلسات مصاحبه بررسی صلاحیت‌های فنی و مهارت‌های تدریس منتخبین آزمون علمی دوره آموزشی سطح عالی بیمه‌های اتومبیل با حضور و مشارکت مدیرکل، معاونین و اساتید ارشد حوزه بیمه‌های اتومبیل و مشاور آموزشی در این اداره کل برگزار گردید.

در مرحله سوم مقرر است حائزین صلاحیت‌های فنی، مهارت‌های ادراکی و آموزشی (براساس مجموع نمرات آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه) برای گذراندن آموزش‌های تکمیلی تربیت مدرس به مرکز آموزش مدیریت دولتی معرفی گردند و در نهایت پس از صدور گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مدرسین منتخب توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی، در نظر است منبعد از دانش و ظرفیت‌های مدرسین مذکور در برنامه‌های آموزشی شرکت در مناطق و استان‌ها استفاده گردد. شایان ذکر است، برای سایر رشته‌های بیمه‌ای نیز این فرآیند اجرائی خواهد شد.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : اقتصاد24

مطالب مرتبط