دلبری علی علیپور از پرسپولیسی ها

ورود علی علیپور به فوتبال

علی علیپور فوتبال حرفه ای خود را از سن ۱۲ سالگی در سال ۸۶ از تیم جوانان نساجی مازندران تیم شهر خود شروع کرد و تا سال ۸۹ در این تیم بود

سپس بصورت قرضی  یکسال در جوانان استیل آذین بازی کرد و سپس به تیم نساجی برگشت و تا سال ۹۱ در این تیم بود

پرسپولیس

از سال ۹۱ تا ۹۳ مدتی کوتاهی در تیم بزرگسالان سنگ آهن بافق و تیم راه آهن حضور داشت درنهایت  ۹ دی ۱۳۹۳ و با قراردادی یک و نیم ساله در زمان سرمربیگری درخشان به پرسپولیس پیوست

منبع : افکار نیوز