دروازه‌بان پرسپولیس از مهاجم آینده استقلال گل بَدی خورد؟

دروازه‌بان پرسپولیس از مهاجم آینده استقلال گل بَدی خورد؟ گلر پرسپولیس در گفت‌وگو با کادرفنی پرسپولیس مدعی شده است که امین قاسمی نژاد از فاصله نزدیکی به توپ ضربه زد و مهار آن بسیار سخت بوده است. خبر ورزشی

دروازه‌بان پرسپولیس از مهاجم آینده استقلال گل بَدی خورد؟

گلر پرسپولیس در گفت‌وگو با کادرفنی پرسپولیس مدعی شده است که امین قاسمی نژاد از فاصله نزدیکی به توپ ضربه زد و مهار آن بسیار سخت بوده است.

دروازه‌بان پرسپولیس از مهاجم آینده استقلال گل بَدی خورد؟

خبر ورزشی