01:30 - 1400/01/18

درد و دل های سپند امیرسلیمانی /عکس

سپند امیرسلیمانی ، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به قطع شدن برخی سیستم‌ها در برخی ادارات که منجر به افزایش جمعیت مردم در فضاهای سربسته می‌شود واکنش نشان داد. افکار

درد و دل های سپند امیرسلیمانی /عکس

سپند امیرسلیمانی ، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به قطع شدن برخی سیستم‌ها در برخی ادارات که منجر به افزایش جمعیت مردم در فضاهای سربسته می‌شود واکنش نشان داد.

/استوری انتقادی سپند امیرسلیمانی

افکار

مطالب مرتبط