دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی واکسن کرونا دریافت می کنند

دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی واکسن کرونا دریافت می کنند برنامه واکسیناسیون کرونا برای تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همه رشته ها که در بیمارستان حضور دارند اجرا می شود. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی صدوقی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای به روسای مراکز آموزشی، پژوهشی […]

دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی واکسن کرونا دریافت می کنند

دانشجویان علوم پزشکی شهیدبهشتی واکسن کرونا دریافت می کنند

برنامه واکسیناسیون کرونا برای تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همه رشته ها که در بیمارستان حضور دارند اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی صدوقی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای به روسای مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی و روسای دانشکده های این دانشگاه اعلام کرد: روسای مراکز و دانشکده ها لیست اسامی کارورزان و دانشجویان در همه رشته ها که در بیمارستان حضور دارند را جهت انجام واکسیناسیون به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال کنند.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در اطلاعیه های جداگانه فرآیند اجرای واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرده است و تاکنون بخشی از کارورزان پزشکی، دانشجویان پرستاری در بیمارستان های آموزشی واکسن خود را دریافت کرده اند و سایر رشته ها نیز بر اساس اولویت که در مراکز درمانی حضور دارند، واکسینه می شوند.

مهر