۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

دانستنی برای فرهنگیان درباره یمه عمر مکمل اختیاری واجباری

بیمه عمر بیمه عمر مصوب یا اجباری برای یک سال هر ماه مبلغ ۱۹۶۲۰ تومان می باشد که به صورت ماهیانه از حقوق کلیه همکاران کسر می گردد و تعهد پرداختی آن مبلغ ۳۰ میلیون تومان می باشد بیمه عمر مکمل اختیاری برای یک سال هر ماه مبلغ ۱۶۳۵۰ تومان می ب...

دانستنی برای فرهنگیان درباره یمه عمر مکمل اختیاری واجباری

بیمه عمر

بیمه عمر مصوب یا اجباری برای یک سال هر ماه مبلغ ۱۹۶۲۰ تومان می باشد که به صورت ماهیانه از حقوق کلیه همکاران کسر می گردد و تعهد پرداختی آن مبلغ ۳۰ میلیون تومان می باشد

بیمه عمر مکمل اختیاری برای یک سال هر ماه مبلغ ۱۶۳۵۰ تومان می باشد که برای هر همکار متقاضی هر ماه از حقوقش حقوقشان کسر و مبلغ تعهد پرداخت آن ۵۰ میلیون تومان می باشد

✅با توجه به اختیاری بودن بیمه عمر مکمل همکاران محترمی که تمایل به استفاده از بیمه مکمل اختیاری را ندارند، فرم انصراف را باید تکمیل نمایند

۰/۵ (۰ نظر)کارگزین

مطالب مرتبط