۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

خطر بزرگ برای سرخ‌ها با حرف‌های عجیب سرپرست نساجی/ تست نمی‌دهیم؛ حضور پرسپولیس در آسیا ربطی به ما ندارد!

خطر بزرگ برای سرخ‌ها با حرف‌های عجیب سرپرست نساجی/ تست نمی‌دهیم؛ حضور پرسپولیس در آسیا ربطی به ما ندارد! سرپرست نساجی می‌گوید بازیکنان این تیم تست‌های زیادی تا کنون داده‌اند و دیگر برای بازی با پرسپولیس تست نخواهند داد. خبر ورزشی

خطر بزرگ برای سرخ‌ها با حرف‌های عجیب سرپرست نساجی/ تست نمی‌دهیم؛ حضور پرسپولیس در آسیا ربطی به ما ندارد!

خطر بزرگ برای سرخ‌ها با حرف‌های عجیب سرپرست نساجی/ تست نمی‌دهیم؛ حضور پرسپولیس در آسیا ربطی به ما ندارد!

سرپرست نساجی می‌گوید بازیکنان این تیم تست‌های زیادی تا کنون داده‌اند و دیگر برای بازی با پرسپولیس تست نخواهند داد.

خطر بزرگ برای سرخ‌ها با حرف‌های عجیب سرپرست نساجی/ تست نمی‌دهیم؛ حضور پرسپولیس در آسیا ربطی به ما ندارد!

خبر ورزشی

مطالب مرتبط