17:25 - 1403/03/29

خبر فوری درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

سوال شده است که همسان سازی شامل فرهنگیان و بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم می‌شود؟!

خبر فوری درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آخرین خبر درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را امروز دوشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۳ در مطلب زیر بخوانید.

 همسان‌سازی شامل همه بازنشستگان محترم می شود وهر بازنشسته ای با شاغل هم‌تراز خود در دستگاه متبوع همتراز ۹۰ درصدی می شود.

نکته ای که وجود دارد این است تراز حقوق بازنشستگان ۱۴۰۰ با شاغلین هم تراز آن ها زیاد است پس مبلغ افزایش بازنشستگان ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است. پس همسازن سازی شامل بازنشسته های ۱۴۰۱و۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ هم می شود اما مبلغ ریال آن ها متفاوت است. امید است با تایید شورای نگهبان؛ به زودی احکام صادر شود.

 

مطالب مرتبط