حمل اسب با بالگرد ارتش / عکس

بالگرد‌های ارتش سوئیس به منظور آمادگی برای انتقال سریع حیوانات مصدوم به مراکز درمانی چندین اسب را حمل کردند. افکار

بالگرد‌های ارتش سوئیس به منظور آمادگی برای انتقال سریع حیوانات مصدوم به مراکز درمانی چندین اسب را حمل کردند.

اسب

افکار