حمله تند محمدی به فرهاد مجیدی/ این آقا فقط برای عکس انداختن نیامده بود؟!/ هواداران بازیچه شده‌اند/ عاقبت نگه نداشتن حرمت بزرگتر را می‌بینند

حمله تند محمدی به فرهاد مجیدی/ این آقا فقط برای عکس انداختن نیامده بود؟!/ هواداران بازیچه شده‌اند/ عاقبت نگه نداشتن حرمت بزرگتر را می‌بینند پیشکسوت تیم استقلال گفت: درباره سرمربی استقلال می‌گویم که اگر خوب بود چرا رفت و اگر بد بود چرا برگشت؟ خبر ورزشی

حمله تند محمدی به فرهاد مجیدی/ این آقا فقط برای عکس انداختن نیامده بود؟!/ هواداران بازیچه شده‌اند/ عاقبت نگه نداشتن حرمت بزرگتر را می‌بینند

پیشکسوت تیم استقلال گفت: درباره سرمربی استقلال می‌گویم که اگر خوب بود چرا رفت و اگر بد بود چرا برگشت؟

حمله تند محمدی به فرهاد مجیدی/ این آقا  فقط برای عکس انداختن نیامده بود؟!/ هواداران بازیچه شده‌اند/ عاقبت نگه نداشتن حرمت بزرگتر را می‌بینند

خبر ورزشی