حدیث روز| حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره ارتباط فصل بهار با قیامت

اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند. پیامبر اکرم (ص): اذا رأیتم الربیع فأکثروا ذکر النشور هرگاه بهار وارد شد بسیار از قیامت یاد کنید، زیرا قیامت شبیه بهار است. اخبار […]

اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

پیامبر اکرم (ص):

اذا رأیتم الربیع فأکثروا ذکر النشور

هرگاه بهار وارد شد بسیار از قیامت یاد کنید، زیرا قیامت شبیه بهار است.

مفاتیح الغیب، ج۱۷