جناب سخنگو! به جای برجام درباره ستادکرونا یادداشت بنویسید

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت: جناب سخنگو! با چه انگیزه ای خلاف می گویید؟ آیا تاسیسات جمع آوری شده فردو و لوله های پراز سیمان راکتوراراک نشان وقفه نبود؟ در بازدید اخیر دیدیم که با قانون اقدام راهبردی ، متخصصان هسته ای […]

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی نوشت:

جناب سخنگو! با چه انگیزه ای خلاف می گویید؟ آیا تاسیسات جمع آوری شده فردو و لوله های پراز سیمان راکتوراراک نشان وقفه نبود؟ در بازدید اخیر دیدیم که با قانون اقدام راهبردی ، متخصصان هسته ای جانی تازه گرفته و البته نگران وین هستند.

لطفا درباره ستادکرونا و ‎قرارگاه‌ مرغ یادداشت بنویسید!

افکار