۰۶:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

جلسه مدافع مغضوب مجیدی با مدیران استقلال

جلسه مدافع مغضوب مجیدی با مدیران استقلال مدافع تیم فوتبال استقلال به احتمال فراوان طی امروز یا فردا بعد از حدود یک ماه به تمرینات این تیم باز خواهد گشت. خبر ورزشی

جلسه مدافع مغضوب مجیدی با مدیران استقلال

جلسه مدافع مغضوب مجیدی با مدیران استقلال

مدافع تیم فوتبال استقلال به احتمال فراوان طی امروز یا فردا بعد از حدود یک ماه به تمرینات این تیم باز خواهد گشت.

جلسه مدافع مغضوب مجیدی با مدیران استقلال

خبر ورزشی

مطالب مرتبط