۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

جدول پخش فیلم و سریال شبکه تماشا امروز دوشنبه ۲۳ بهمن

جدول پخش فیلم و سریال شبکه تماشا امروز دوشنبه ۲۳ بهمن را در زیر می بینید

جدول پخش فیلم و سریال شبکه تماشا امروز دوشنبه ۲۳ بهمن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جدول پخش فیلم و سریال شبکه تماشا امروز دوشنبه ۲۳ بهمن را در زیر می بینید

جدول پخش برنامه های شبکه تماشا امروز دوشنبه ۲۳ بهمن

ساعت شروع نام برنامه مدت
۰۰:۰۰
سرزمین مادری ۲-بازپخش-قسمت ۱۰
۰۰:۱۹:۰۴
۰۰:۲۰
ادامه سرزمین مادری ۲-بازپخش- قسمت ۱۰
۰۰:۲۹:۰۵
۰۱:۰۰
امپراطور افسانه ها-بازپخش-قسمت آخر
۰۰:۵۶:۰۸
۰۱:۵۹
ادامه امپراطور افسانه ها-بازپخش-قسمت آخر
۰۰:۳۶:۵۵
۰۲:۴۴
آنسوی قاب
۰۰:۱۱:۰۹
۰۳:۰۰
خانه کوچک-بازپخش-قسمت ۵۷
۰۰:۲۴:۱۸
۰۳:۲۸
ادامه خانه کوچک-بازپخش-قسمت ۵۷
۰۰:۲۳:۱۰
۰۳:۵۱
تماشاگر
۰۰:۰۶:۳۸
۰۴:۰۰
فرار از زندان-بازپخش-قسمت ۴۵
۰۰:۲۴:۱۰
۰۴:۲۶
ادامه فرار از زندان-بازپخش-قسمت ۴۵
۰۰:۱۶:۲۹
۰۴:۴۹
سکانس تماشایی
۰۰:۰۹:۳۳
۰۵:۰۰
رستگاری-بازپخش-قسمت ۴
۰۰:۲۹:۴۲
۰۵:۳۵
ادامه رستگاری-بازپخش-قسمت ۴
۰۰:۱۲:۳۹
۰۶:۰۲
سرزمین مادری ۲-بازپخش-قسمت ۱۰
۰۰:۱۹:۰۴
۰۶:۲۲
ادامه سرزمین مادری ۲-بازپخش- قسمت ۱۰ ( پخش زنده آنلاین)
۰۰:۲۹:۰۵
۰۶:۵۱
لذت تماشا
۰۰:۰۵:۱۷
۰۷:۰۰
امپراطور افسانه ها-بازپخش-قسمت آخر
۰۰:۵۶:۰۸
۰۷:۵۹
ادامه امپراطور افسانه ها-بازپخش-قسمت آخر
۰۰:۳۶:۵۵
۰۸:۴۸
موسیقی تماشایی
۰۰:۰۹:۳۵
۰۹:۰۰
خانه کوچک-بازپخش-قسمت ۵۷
۰۰:۲۴:۱۸
۰۹:۲۵
ادامه خانه کوچک-بازپخش-قسمت ۵۷
۰۰:۲۳:۱۰
۰۹:۴۸
تماشاگر
۰۰:۰۷:۴۲
۱۰:۰۰
فرار از زندان-بازپخش-قسمت ۴۵
۰۰:۲۴:۱۰
۱۰:۲۵
ادامه فرار از زندان-بازپخش-قسمت ۴۵
۰۰:۱۶:۲۹
۱۰:۴۲
آنسوی قاب
۰۰:۱۰:۰۳
۱۱:۰۰
رستگاری-بازپخش-قسمت ۴
۰۰:۲۸:۵۲
۱۱:۳۰
ادامه رستگاری-بازپخش-قسمت ۴
۰۰:۱۳:۲۹
۱۲:۰۰
سرزمین مادری ۲-بازپخش-قسمت ۱۰
۰۰:۱۸:۲۵
۱۲:۲۲
ادامه سرزمین مادری ۲-بازپخش- قسمت ۱۰
۰۰:۲۵:۴۲
۱۲:۵۳
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۵:۵۴
۱۳:۰۰
امپراطور افسانه ها-بازپخش-قسمت آخر
۰۰:۵۶:۰۸
۱۳:۵۶
دارچین
۰۰:۰۵:۰۱
۱۴:۰۶
ادامه امپراطور افسانه ها-بازپخش-قسمت آخر
۰۰:۳۶:۵۵
۱۵:۰۰
خانه کوچک-بازپخش-قسمت ۵۷
۰۰:۲۴:۱۸
۱۵:۲۵
ادامه خانه کوچک-بازپخش-قسمت ۵۷
۰۰:۲۳:۱۰
۱۵:۵۳
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۶:۱۱
۱۶:۰۰
فرار از زندان-بازپخش-قسمت ۴۵
۰۰:۲۴:۱۰
۱۶:۲۶
ادامه فرار از زندان-بازپخش-قسمت ۴۵
۰۰:۱۶:۲۹
۱۷:۰۰
رستگاری-بازپخش-قسمت ۴
۰۰:۲۸:۵۲
۱۷:۲۹
ادامه رستگاری-بازپخش-قسمت ۴
۰۰:۱۳:۲۹
۱۷:۴۸
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۵:۰۷
۱۸:۰۴
مستوران ۲-بازپخش-قسمت ۳۴
۰۰:۲۷:۲۵
۱۸:۳۳
ادامه مستوران ۲-بازپخش-قسمت ۳۴
۰۰:۱۹:۴۴
۱۸:۵۳
دارچین
۰۰:۰۵:۰۵
۱۸:۵۸
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۶:۱۲
۱۹:۰۴
افسانه دونگ یی-قسمت ۱
۰۰:۵۰:۲۶
۱۹:۵۵
دارچین
۰۰:۰۵:۰۱
۲۰:۰۰
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۵:۵۹
۲۰:۰۶
ادامه افسانه دونگ یی-قسمت ۱
۰۰:۵۱:۴۳
۲۱:۰۳
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۶:۱۳
۲۱:۰۹
خانه کوچک-قسمت ۵۸
۰۰:۱۷:۴۰
۲۱:۲۹
ادامه خانه کوچک-قسمت ۵۸
۰۰:۲۰:۰۵
۲۱:۵۴
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۵:۵۵
۲۲:۰۰
فرار از زندان-قسمت ۴۶
۰۰:۲۳:۳۷
۲۲:۲۴
آگهی بازرگانی
۰۰:۰۶:۱۰
۲۲:۳۰
ادامه فرار از زندان-قسمت ۴۶
۰۰:۱۹:۱۳
۲۳:۰۰
رستگاری-قسمت ۵
۰۰:۲۲:۰۰
۲۳:۲۳
ادامه رستگاری-قسمت ۵
۰۰:۱۹:۴۷
۲۳:۴۳
آنسوی قاب
۰۰:۰۵:۵۴

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار