12:00 - 1403/04/17

جدول قیمت ماهی امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳

در این جدول می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید.

جدول قیمت ماهی امروز یکشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در این جدول می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید.

 

قیمت ماهی
عنوان وزن قیمت (تومان)
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم ۴۸۵,۰۰۰
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم ۴۲۵,۰۰۰
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L ۴۲۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون زنده بالای ۳۰۰۰ گرم ۳۸۵,۰۰۰
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم ۳۸۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای ۳۰۰۰ گرم ۳۷۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سر منجمد سایز ۴۰-۳۱ ۳۷۰,۰۰۰
ماهی راشکو بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۳۴۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای ۳۰۰۰ گرم ۳۴۰,۰۰۰
ماهی سفید دریایی – شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۳۰۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۳۰۰,۰۰۰
ماهی سی بس بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۹۵,۰۰۰
ماهی هامور بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۲۹۵,۰۰۰
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم ۲۹۵,۰۰۰
ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۹۰,۰۰۰
ماهی شوریده بالای ۷۰۰ گرم ۲۹۰,۰۰۰
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو ۲۹۰,۰۰۰
ماهی سوف – شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۲۸۰,۰۰۰
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم ۲۷۵,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL ۲۷۰,۰۰۰
ماهی کفشک بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۶۰,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL ۲۶۰,۰۰۰
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم ۲۵۵,۰۰۰
ماهی کفال – شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۲۵۰,۰۰۰
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۵۰,۰۰۰
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم ۲۵۰,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰
ماهی شانک بالای ۴۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰
ماهی بچه شیر منجمد بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰
ماهی قباد بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰
ماهی هامور منجمد سایز XL ۲۲۰,۰۰۰
ماهی همام بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو ۲۱۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۲۱۰,۰۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای ۳۰۰ گرم ۲۰۵,۰۰۰
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای ۵۰۰ گرم ۲۰۵,۰۰۰
ماهی کفشک منجمد سایز L ۲۰۰,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۸۵,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۸۵,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L ۱۸۵,۰۰۰
ماهی پرورشی آمور بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۱۸۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۸۰,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور زنده بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۷۵,۰۰۰
ماهی سرخو منجمد سایز L ۱۷۰,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L ۱۷۰,۰۰۰
ماهی گیش انواع بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۷۰,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۱۶۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۶۵,۰۰۰
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو ۱۶۰,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M ۱۶۰,۰۰۰
ماهی آمور زنده بالای ۱۲۰۰ گرم ۱۶۰,۰۰۰
ماهی شهری منجمد سایز L ۱۶۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره ۱۰۰۰ گرم ۱۵۰,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۵۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۴۰,۰۰۰
ماهی گالیت (خرک ) بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۳۵,۰۰۰
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L ۱۳۰,۰۰۰
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L ۱۳۰,۰۰۰
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم ۱۲۵,۰۰۰
ماهی خامه ماهی – زیبا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۲۰,۰۰۰
ماهی بیگ هد زنده بالای ۲۰۰۰ گرم ۱۲۰,۰۰۰
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم ۱۲۰,۰۰۰
ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم ۱۱۵,۰۰۰
ماهی سارم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۱۰,۰۰۰
ماهی طوطی ماهی بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۱۰,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ زنده بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۱۰,۰۰۰
ماهی پرورشی بیگ هد بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۰۸,۰۰۰
ماهی زبان هر کیلوگرم ۱۰۵,۰۰۰
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰
ماهی عروس بالای ۷۰۰ گرم ۱۰۰,۰۰۰
ماهی زرده هر کیلوگرم ۱۰۰,۰۰۰
ماهی پرورشی فیتوفاگ بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۹۸,۰۰۰
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم ۹۵,۰۰۰
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL ۸۲,۰۰۰
ماهی بیاح بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو ۸۰,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم بالای ۲۵۰ گرم ۷۵,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L ۶۵,۰۰۰
ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم ۶۵,۰۰۰
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم ۶۰,۰۰۰
ماهی کیلکا – شمال هرکیلو ۵۰,۰۰۰
ماهی طلال منجمد سایز L ۵۰,۰۰۰
ماهی کتو بالای ۵۰۰ گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایز L ۴۵,۰۰۰
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم ۴۳,۰۰۰

مطالب مرتبط