11:11 - 1403/04/19

جدول قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳

قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در این جدول مشاهده کنید.

جدول قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در این جدول مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

بروزرسانی: سه شنبه ۱۹ تیر
سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ ۴,۴۲۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ ۷,۸۳۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ ۱۱,۲۵,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ ۱۴,۶۷۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ ۱۸,۰۸۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ ۲۴,۹۲۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ ۲۸,۳۴۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ ۳۱,۷۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ ۳۵,۳۷۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ ۳۸,۷۹۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ ۴۵,۶۲۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ ۴۹,۰۴۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ ۵۲,۴۶۰,۰۰۰

مطالب مرتبط