23:25 - 1403/04/13

جدول قیمت روز انواع زعفران در بازار

در جدول زیر می توانید قیمت روز انواع زعفران در بازار را مشاهده نمایید. توجه داشته باشید که قیمت های ذکر شده برای یک کیلوگرم زعفران می باشد. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرا...

جدول قیمت روز انواع زعفران در بازار

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،در جدول زیر می توانید قیمت روز انواع زعفران در بازار را مشاهده نمایید.

قیمت زعفران

عنوان

قیمت (تومان)

زعفران پرچم ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
زعفران سوپرنگین تاپ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
زعفران سوپر نگین نو ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال قلمدار نو ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال معمولی ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
زعفران شبه نگین نو ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال ضعیف ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
زعفران نگین نو ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال درجه ۱ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال درجه ۲ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال درجه ۳ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال پرسی ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
زعفران دسته ( دختر پیچ ) ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
زعفران ریشه سفید ۷,۲۰۰,۰۰۰

مطالب مرتبط