11:38 - 1403/03/23

حداقل حقوق| حقوق بازنشستگان| مالیات حقوق

جدول حداقل حقوق ۱۴۰۳| از جدول حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ تا سامانه مالیات حقوق و جزئیات ارسال لیست مالیات حقوق

در گزارش پیش رو مطالب جامعی پیرامون حقوق بازنشستگان در 1403 ، سامانه مالیات حقوق و جزئیات ارسال لیست مالیات حقوق می خوانید و در هر مورد جدول مربوط به آن را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جدول حداقل حقوق ۱۴۰۳، جدول حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳، سامانه مالیات حقوق و جزئیات ارسال لیست مالیات حقوق از موارد مهمی است که در این گزارش از اندیشه معاصر به آن می پردازیم. یادآور می شویم که لزومی به مراجعه حضوری مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی یا سایر سازمان های وابسته وجود ندارد، این موضوع تا حد زیاد کار مودیان مالیاتی را برای ارسال لیست مالیات بر حقوق آسان کرده است.

حقوق کارگران 1403

جدول حداقل حقوق ۱۴۰۳

حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. بر اساس آخرین اخبار می‌توان به موارد زیر درباره حقوق سال ۱۴۰۳ اشاره کرد:

حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت.
بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت.
حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.

بنابراین حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت. دستمزد سایر سطوح کارگری ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد. بر اساس جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳، حداقل دستمزد روزانه برای کارگران و کارمندان به ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق ماهانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایا ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال خواهد بود.

حقوق اداره کار ۱۴۰۳ چقدر است؟

طبق بررسی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارمندان ۳۵.۳ درصد اعلام شده وبنابراین حداقل حقوق اداره کار برای کارمندان ۱۱۱,۰۷۰,۰۰۰ریال خواهد بود.
جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۳ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۳ را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال)
حداقل دستمزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
حداقل دستمزد ماهانه ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
مزد هر ساعت کاری ۱۹۰,۰۷۴ ۲۴۱,۲۸۶ ۳۲۵,۸۸۸
مزد هر ساعت اضافه کاری ۲۶۶,۱۰۳ ۳۳۷,۸۰۰ ۴۶۹.۶۰۷
حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۷,۱۶۶,۱۸۴
حق اولاد (دو فرزند) ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸
حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۵۸,۸۹۷,۵۰۰ ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ۹۹,۶۶۱,۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۸۵,۷۹۹,۴۰۸ ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸

 

جدول حداقل حقوق ۱۴۰۳

در این جدول، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان را به شکل روزانه و ماهانه برای شما توضیح دادیم.

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
۲ کمک هزینه اقلام مصرفی ۴۶۶,۶۶۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸,۸۷۲ ۷,۱۶۶,۱۸۴
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶ مجموعه دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار    ۲.۹۲۳.۳۱۳ ۹۴,۶۶۱,۸۴۰

جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ قانون کار (ماه‌های ۳۰ و ۳۱ روز)

با توجه به اینکه برخی از ماه‌ها ۳۰ روز و برخی دیگر ۳۱ روز دارند، در این قسمت تمامی جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک ۳۰ روز و ۳۱ روز توضیح دادیم. حق تاهل به عنوان حقی که برای اولین بار به کارمندان پرداخت می‌شود، ۵۰۰ هزارتومان است و به کارمندان زن و مرد متاهل پرداخت می‌شود.

عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز
مزد ۱۴۰۳ قانون کار (روزانه) ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
حقوق ۱۴۰۳ قانون کار (ماهانه) ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ۷۴,۰۵۰,۵۶۸
بن کارگر ۱۴۰۳ قانون کار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۱۴۰۳ قانون کار ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۱۴۰۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۷,۱۶۶,۱۸۴
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸
مزد هر ساعت کار عادی ۳۲۵,۸۸۸ ۳۲۵,۸۸۸
پایه سنوات ۱۴۰۳ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰
عیدی سال ۱۴۰۳ (حداقل) ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۳ ۴۵۶,۲۳۷ ۴۵۶,۲۳۷

جدول حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳

براساس اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود و ما به التفاوت فروردین در خردادماه واریز می‌شود.

 

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۳

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۱۲ میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۳ به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

نسبت به مازاد ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال %۱۰
نسبت به مازاد ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال %۱۵
نسبت به مازاد ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال %۲۰
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا %۳۰

نرخ سالانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

نسبت به مازاد (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۱۰%
نسبت به مازاد (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۱۵%
نسبت به مازاد (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۲۰%
نسبت به (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا ۳۰%

 

در جدول زیر حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است:

شرح مبلغ
حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۳ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
حداقل دستمزد روزانه ۱۴۰۳ ۲,۳۸۸,۷۲۸
بن کارگری ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۷.۱۶۶.۰۰۰
پایه سنوات ( ماهیانه) ۲.۱۰۰.۰۰۰

سامانه مالیات حقوق

سامانه مالیات حقوق سایتی است که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به منظور دسترسی آسان مودیان جهت ارسال اطلاعات مربوط به حقوق راه اندازی گردیده است. با توجه به این که یکی از بخش های مهم مالیات در کشور ما را مالیات بر حقوق تشکیل می دهد، کارفرمایان یا سایر افراد واجد شرایط باید نسبت به ارسال اطلاعات حقوق خود یا کارمندانش شان اقدام نمایند.

به گزارش اندیشه معاصر، در گذشته انجام این کار به صورت حضوری انجام می گیرفت، اما اکنون با ورود به سامانه مالیات بر حقوق الکترونیکی امکان ارسال این اطلاعات فراهم گردیده است. به عبارت دیگر، لزومی به مراجعه حضوری مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی یا سایر سازمان های وابسته وجود ندارد. این موضوع تا حد زیاد کار مودیان مالیاتی را برای ارسال لیست مالیات بر حقوق آسان کرده است. چرا که می توانند در زمان کوتاهی از طریق سیستم خود در خانه یا محل کارشان این لیست ها را ارسال کرده و اطلاعات مورد نیاز را بارگذاری نمایند.

همان طور که گفتیم، سازمان امور مالیاتی کشور با راه اندازی سامانه مالیات حقوق نیاز به مراجعه حضوری کارفرمایان یا کسانی که قصد تکمیل فرم خوداظهاری حقوق را دارند، از بین برده است. بنابراین این افراد به راحتی می توانند از طریق ورود به سامانه ارسال لیست مالیات حقوق نسبت به بارگذاری اطلاعات مربوط به حقوق خود یا کارمندان شان اقدام نمایند. اولین مرحله برای ثبت اطلاعات وارد شدن به این سامانه است که به دلیل جدید بودن ممکن است کاربران هنوز شناخت کافی به آن نداشته باشند. به همین دلیل، در این بخش روش وارد شدن به این سایت را به صورت مفصل برای شما بیان کرده و در ادامه هم به نحوه ارسال لیست مالیات حقوق می پردازیم. با توجه به این که این سایت توسط سازمان امور مالیاتی ایجاد شده، دسترسی به آن هم از طریق سایت این سازمان امکان پذیر است که در ادامه آن را توضیح می دهیم.

جهت ورود به سامانه مالیات بر حقوق لازم است یک سری اقدمات ساده را انجام دهید که در ادامه آن ها را به صورت مرحله به مرحله برای شما آورده ایم. این اقدامات لازم جهت وارد سدن به این سایت به شرح زیر می باشند:

۱در اولین گام باید وارد سایت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بشوید، چرا که دسترسی به سامانه مذکور از این طریق امکان پذیر است. جهت این امر نشانی اینترنتی tax.gov.ir را در مرورگر خود قرار داده و جست و جو نمایید.
۲بعد از سرچ کردن آدرس اینترنتی فوق، باید منتظر بمانید تا گوگل نتیجه جست و جوی تان را نمایش دهد. اولین سامانه بالا آمده با همین آدرس که مربوط به سازمان امور مالیاتی است را کلیک کرده و به آن وارد شوید.

۳در ادامه به صفحه اصلی سایت این سازمان وارد شده و امکان دسترسی به سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق برای تان فراهم خواهد بود. در قسمت بالا و سمت راست این صفحه دو عنوان «خدمات اصلی مالیاتی» و «سایر خدمات مالیاتی» را مشاهده می کنید. بر روی گزینه «خدمات اصلی مالیاتی» کلیک نمایید.

۴بعد از این که گزینه «خدمات اصلی مالیاتی» را انتخاب کردید، لیستی از مهم ترین خدمات مالیاتی قال ارائه در این سایت برای شما نمایش داده می شود. مجددا گزینه «فهرست مالیات حقوق الکترونیکی» را از این لیست انتخاب نمایید.

۵سپس وارد صفحه دیگری به شکل زیر خواهید شد که امکان دسترسی به سامانه مالیات حقوق از طریق آن برای تان فراهم است. یک سری نکات در مورد استفاده از سامانه مذکور در این صفحه بیان شده اند. این موارد را مطالعه نموده و در ادامه بر روی لینک «ورود به سامانه جدید تسلیم لیست حقوق کارکنان» کلیک کنید.

۶در نهایت به پنجره ورودی سایت ارسال لیست مالیات بر حقوق می رسید. همان طور که مشاهده می کنید، جهت وارد شدن به این سامانه نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارید. در صورتی که قبلا در سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام تان را انجام داده باشید، این نام کاربری و رمز عبور به شما تعلق گرفته است. پس این اطلاعات را در جایگاه خود قرار داده و گزینه «ورود» در پایین این پنجره را بزنید. در غیر این صورت لازم است ابتدا نسبت به انجام ثبت نام در سایت سازمان امور مالیاتی اقدام نمایید. با طی کردن این مراحل امکان ورود به سامانه ارسال لیست مالیات حقوق برای شما فراهم خواهد شد. در نتیجه می توانید لیست مربوط به اطلاعات حقوق خود یا کارمندان تان را در این سایت بارگذاری کنید. در ادامه روش استفاده از این سامانه برای ارسال اطلاعات مربوط به حقوق را هم به طور کامل برای شما بیان خواهیم کرد تا جهت انجام این کار با مشکلی رو به رو نباشید.

 

 

جزئیات ارسال لیست مالیات حقوق

آن دسته از مودیان مالیاتی که ملزم به تسلیم لیست مالیات بر حقوق کارکنان خود می باشند، می توانند بدون مراجعه حضوری به سامانه ارسال لیست مالیات حقوق در سایت سازمان امور مالیاتی کشور وارد شوند و مراحل مربوط به ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان خود را انجام دهند.

حال که اطلاعات لازم در رابطه با نحوه ورود به سامانه مالیات بر حقوق را در اندیشه معاصر به دست آورید، می توانید به این سامانه وارد شده و لیست اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان را در این سامانه وارد نمایید. اما قبل از این که به روش انجام این کار از طریق سامانه مذکور بپردازیم، لازم است به برخی ابهامات در این زمینه پاسخ داده شود. چرا که کاربران این سامانه ممکن است با این سوالات رو به رو باشند که چه کسانی مشمول ارسال اطلاعات مالیاتی می شوند، این اطلاعات شامل چه مواردی هستند و در چه فرمتی باید در سامانه مالیات حقوق بارگذاری شوند. در این قسمت این موارد که در فرآیند ثبت اطلاعات حقوق در سامانه مذکور بسیار اهمیت دارند را برای شما بیان می کنیم. بنابراین در هنگام بارگذاری لیست حقوق ها، اطلاعات کاملی در این باره خواهید داشت.

نحوه ورود به سامانه ارسال لیست مالیات حقوق

در سال های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل در دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق اشخاص، اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق کرده است. آن دسته از افرادی که قصد تسلیم لیست مالیات بر حقوق را دارند، می توانند به سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق وارد شوند و از طریق این سامانه اقدام به ارسال لیست مالیات حقوق با کمک قالب مورد نظر سازمان نمایند.

سامانه ارسال لیست مالیات حقوق از طریق سازمان امور مالیاتی راه اندازی شده است. بنابراین، دسترسی به این سامانه نیز از طریق ورود به سایت سازمان امور مالیاتی کشور انجام خواهد شد. آن دسته از افرادی که قصد ورود به سامانه ارسال لیست حقوق کارکنان را دارند، می بایست که ابتدا در سایت سازمان امور مالیاتی ثبت نام نمایند و سپس با نام کاربری و رمز عبور خود به این سامانه وارد شوند.

بدیهی است که بدون نام کاربری و رمز عبور، امکان ورود به سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق کارکنان برای مودیان مالیاتی وجود نخواهد داشت. در صورتی که قبلا در سایت سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام کرده اید و در حال حاضر قصد ورود به سامانه ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان را دارید، می توانید طبق مراحل زیر به این سامانه وارد شوید.

 

ابتدا در فیلد جستجوی گوگل عبارت سازمان امور مالیاتی کشور را جستجو کنید. حال بر روی اولین سایت جستجو شده توسط گوگل با آدرس اینترنتی tax.gov.ir کلیک کنید تا به صورت مستقیم به سایت وارد شوید.
پس از ورود به سایت سازمان امور مالیاتی کشور بر روی گزینه خدمات اصلی مالیاتی کلیک کنید و سپس از میان خدمات نشان داده شده بر روی گزینه فهرست مالیات حقوق الکترونیکی کلیک نمایید.

در این مرحله به شما یک سری توضیحات در رابطه با سامانه ارسال مالیات بر حقوق الکترونیکی نشان داده می شود که می توانید آن ها را مطالعه کنید و در نهایت بر روی گزینه ورود به سامانه جدید تسلیم لیست حقوق کارکنان کلیک کنید.حال نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و بر روی گزینه ورود کلیک نمایید.

راهنمای ارسال لیست مالیات حقوق

در سایت سازمان امور مالیاتی و سامانه ارسال لیست مالیات حقوق، امکان ارسال لیست به صورت آنلاین فراهم شده است و اشخاص نیازی به مراجعه حضوری برای ارائه لیست مالیات حقوق خود به سازمان امور مالیاتی کشور ندارند. در صورتی که قصد استفاده از سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق را دارید، می بایست که ابتدا از طریق روش توضیح داده شده به سامانه وارد شوید و سپس از طریق این سامانه اقدام به ارسال لیست مالیات بر حقوق نمایید.

به گزارش اندیشه معاصر، بدیهی است که تنها کاربرانی می توانند به سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق وارد شوند که قبلا در سایت سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام کرده باشند و نام کاربری و رمز عبور خود را برای ورود به این سامانه دریافت کرده باشند.

در صورتی که قبلا در این سامانه ثبت نام کرده اید و در حال حاضر زمان ارسال لیست مالیات بر حقوق کارمندان شما فرا رسیده است، می توانید با ورود به سایت سازمان امور مالیاتی مراحل مربوط به ارسال لیست را انجام دهید. نحوه ارسال لیست مالیات حقوق کارمندان توسط کارفرما به شرح زیر می باشد.

 

ابتدا به سایت سازمان امور مالیاتی و بخش مربوط به لیست مالیات حقوق کارکنان وارد شوید و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به این سامانه وارد شوید.

پس از ورود به سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق کارکنان، یک منوی اصلی به شما نشان داده می شود که حاوی گزینه های مختلفی می باشد.

در صورتی که قصد ثبت لیست حقوق کارکنان خود را دارید، می توانید بر روی گزینه فهرست حقوق کلیک کنید. حال از بین گزینه های نشان داده شده در فهرست حقوق بر روی گزینه فهرست حقوق جدید کلیک کنید.

در مرحله بعدی یک فرم برای شما نشان داده می شود که می بایست آن را به دقت تکمیل نمایید. در بخش نام لیست، شما می توانید هر نامی که مد نظر خودتان است را وارد کنید و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد نکته حائز اهمیتی که باید در این بخش در نظر داشته باشید، وارد کردن اطلاعات نحوه ثبت لیست است.

در صورتی که شما فایل لیست خود را آماده نکرده اید، باید بر روی گزینه بدون ارسال فایل کلیک کنید تا به قسمت عملیات ایجاد لیست وارد شوید.حال مراحل ارسال لیست شما به اتمام رسیده است و شما می توانید از بخش فهرست حقوق و لیست فهرست حقوق ها، لیست فهرست هایی که در سامانه ارسال کرده اید را مشاهده کنید.

نکات مهم سامانه ارسال لیست مالیات حقوق

در اندیشه معاصر تا اینجای گزارش با نحوه ارسال لیست مالیات حقوق آشنا شدیم؛ اما به هر حال ذکر یک سری نکات برای عملکرد بهتر کارفرمایان جهت ارسال لیست مالیات بر حقوق کارکنان الزامی است. در ادامه نکات سامانه ارسال لیست مالیات حقوق را ذکر می کنیم.

برای ارسال لیست مالیات بر حقوق کارکنان در سایت سازمان امور مالیاتی، حتما باید در این سامانه ثبت نام کنید.

آن دسته از مودیان مالیاتی که فایل مربوط به دستمزد و فایل حقوق را ندارند، می بایست که در بخش مربوط به ارسال لیست مالیات بر حقوق سایت، گزینه نحوه ثبت لیست را بر روی گزینه بدون ارسال فایل انتخاب کنند.

آن دسته از مودیان مالیاتی که فایل حقوق و دستمزد آن ها آماده است می بایست که بر روی گزینه ارسال فایل متنی در بخش نوع ثبت لیست کلیک کنند. دقت داشته باشید که برای ارسال لیست مالیات در این بخش می بایست که فرمت فایل شما WH و WK ( برای ویندوز ) و DH و DK ( برای DOS ) باشد.

گزینه دیگری نیز در بخش نوع ثبت لیست وجود دارد که مودیان مالیاتی می توانند از آن برای ارسال لیست مالیات خود استفاده کنند. گزینه مربوط به ارسال فایل فشرده گزینه ای است که برای ارسال فایل های بسیار سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که دو فایل WH و WK شما دارای حجم بسیار زیادی است می توانید این دو فایل را به صورت فایل فشرده در آورده و در این بخش ارسال کنید. در صورتی که سیستم عامل شما ویندوز نیست، می بایست که دو فایل DH و DK را نیز به صورت فشرده در بیاورید و با فرمت زیپ در سامانه آپلود کنید.

در صورتی که قصد دارید که از لیست مالیات بر حقوق کارکنان خود در ماه های گذشته کپی بگیرید، می توانید گزینه کپی از ماه های گذشته را برای نوع ثبت لیست انتخاب کنید و طبق همین روند پیش بروید.

در بخش نوع لیست در فرم ثبت لیست حقوق کارکنان، سه گزینه اصلی، الحاقی و اصلاحی وجود دارد که شما باید حتما یکی از این گزینه ها را انتخاب نمایید. برای دفعه اول، کافی است که گزینه اصلی را انتخاب کنید؛ اما گزینه الحاقی و اصلاحی برای ارسال لیست مالیات های اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرند.

در صورتی که لیست مالیات اصلی قبلی شما درست است؛ اما چند کارمند در لیست مالیات قبلی شما از قلم افتاده است، می توانید بر روی گزینه الحاقی کلیک کنید.

در صورتی که لیست ارسالی شما در سامانه نهایی شده باشد و قصد اصلاح آن را داشته باشید، می توانید گزینه اصلاحی را انتخاب کنید. در صورت انتخاب این گزینه تمامی لیست های اصلی و الحاقی شما در سامانه حذف و لیست اصلاحی شما جایگزین آن می شود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط