۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

جدول افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان دولتی/ جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی + جدول توزیع حقوق پرداختی (۷ آذر ۱۴۰۲)

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار آماری وضعیت امسال حقوق بگیران در پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ را نسبت به مدت مشابه قبلی مقایسه کرد. آمارهای این صندوق نشان می‌دهد میانگین حقوق دریافتی حقوق بگیران این صندو...

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1402

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار آماری وضعیت امسال حقوق بگیران در پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ را نسبت به مدت مشابه قبلی مقایسه کرد.

آمارهای این صندوق نشان می‌دهد میانگین حقوق دریافتی حقوق بگیران این صندوق نسبت به پارسال ۴۲ درصد و تعداد این افراد ۳/۵ درصد افزایش داشته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این کمیسیون خبر داد.

رمضانعلی سنگدوینی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق این مصوبه مقرر شد تا در سال اول اجرای برنامه هفتم ۴۰ درصد،‌ در سال دوم اجرا ۳۰ درصد و سال سوم اجرای برنامه هفتم نیز ۳۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان هم‌رده شغلی کارکنان شاغل افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون علاوه بر تصویب در جلسه علنی مجلس،‌ باید مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.

در ادامه مندرجات گزارش صندوق بازنشستگی آمده است.

 

مقایسه میزان میانگین حقوق پرداختی صندوق 

سال سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲
میزان حقوق (تومان) ۷,۹۵۲,۰۰۰ ۱۱,۲۹۱,۰۰۰

 

 تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه ۱۴۰۲

بازنشستگان از کار افتاده  شاغل متوفی  بازنشسته متوفی کل بازنشستگان
۱۳,۲۲۵ ۶۱,۹۹۱ ۲۳۸,۱۴۹ ۱,۶۴۱,۳۴۰

 

  •  بیشترین تعداد حقوق بگیران:   استان تهران با ۳۲۴ هزار و ۹۷۴ نفر
  • کمترین تعداد حقوق بگیران:   استان ایلام با ۱۴ هزار و ۱۶ نفر
  • بزرگ‌ترین دستگاه‌های حقوق بگیر:   وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۲۲ هزار و ۳۷۶ حقوق‌بگیر   و پس از آن    وزارت بهداشت با ۲۱۷ هزار و ۷۰۵ نفر
  • میانگین اولین حقوق بازنشستگی:  ۱۶ میلیون و ۳۳ هزار تومان
  • میانگین آخرین حقوق اشتغال: ۱۶ میلیون و ۹۶۶ هزارتومان بوده است.

 

توزیع حقوق پرداختی در پایان شهریورماه امسال نیز نشان می‌دهد بیش از ۲۴ هزار نفر بیش از ۲۰/۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

 

جدول توزیع حقوق

 شرح تعداد درصد
 کمتر از  ۲۹,۶۵۸,۰۰۰ ریال  ۷۲  ۰/۰۰۴
 از   ۲۹,۶۵۸,۰۰۰ تا  ۴۲,۶۳۳,۳۷۵   ریال  ۲۶۲   ۰/۰۲
 از  ۴۲,۶۳۳,۳۷۵ تا  ۵۵,۶۰۸,۷۵۰   ریال  ۲۹۱    ۰/۰۲
 از  ۵۵,۶۰۸,۷۵۰ تا  ۶۸,۵۸۴,۱۲۵   ریال  ۷۲۱    ۰/۰۴
 از  ۶۸,۵۸۴,۱۲۵   تا  ۸۱,۵۵۹,۵۰۰   ریال ۱۰۹,۶۶۹    ۶/۶۸
 از  ۸۱,۵۵۹,۵۰۰   تا  ۹۴,۵۳۴,۸۷۵   ریال  ۲۰۵,۴۳۲     ۱۲/۵۲
  از  ۹۴,۵۳۴,۸۷۵   تا  ۱۰۷,۵۱۰,۲۵۰   ریال ۳۹۶,۰۶۸ ۲۴/۱۳
  از  ۱۰۷,۵۱۰,۲۵۰   تا  ۱۲۰,۴۸۵,۶۲۵   ریال  ۳۹۹,۹۰۰  ۲۴/۳۶
  از  ۱۲۰,۴۸۵,۶۲۵   تا  ۱۳۳,۴۶۱,۰۰۰   ریال  ۳۴۶,۲۸۹  ۲۱/۱۰
   از  ۱۳۳,۴۶۱,۰۰۰   تا  ۱۴۶,۴۳۶,۳۷۵   ریال  ۱۰۳,۰۷۱  ۶/۲۸
   از  ۱۴۶,۴۳۶,۳۷۵   تا  ۱۵۹,۴۱۱,۷۵۰   ریال  ۳۳,۴۸۷ ۲/۰۴
    از  ۱۵۹,۴۱۱,۷۵۰  تا  ۱۷۲,۳۸۷,۱۲۵   ریال   ۱۱,۱۱۳ ۰/۶۸
     از  ۱۷۲,۳۸۷,۱۲۵   تا  ۱۸۵,۳۶۲,۵۰۰   ریال ۵,۱۷۲  ۰/۳۲
      از  ۱۸۵,۳۶۲,۵۰۰    تا  ۱۹۸,۳۳۷,۸۷۵   ریال  ۳,۵۴۶ ۰/۲۲
       از  ۱۹۸,۳۳۷,۸۷۵  تا  ۲۱۱,۳۱۳,۲۵۰   ریال ۱,۸۸۵  ۰/۱۱
 از  ۲۱۱,۳۱۳,۲۵۰    و بیشتر  ۲۴,۳۶۲   ۱/۴۸
 جمع  ۱,۶۴۱,۳۴۰  ۱۰۰

جدول افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان دولتی

جدول افزایش حقوق ۱۴۰۲
افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری

و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی

۲۰ درصد

(حداقل ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال)

کمک هزینه عائله‌مندی شاغلان و بازنشستگان ۹.۱۷۴.۷۲۰ ریال
حق اولاد شاغلان و بازنشستگان ۴.۲۲۵.۲۰۰ ریال

 

بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می‌شود.

 

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) میزان افزایش
۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۹.۴%
۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰.۸%
۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹.۵%
۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹.۸%
۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱%
۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳
۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱.۸%
۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰.۸%
۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%
۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹.۳%
۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸.۷%
۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸.۱%
۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷.۶%
۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷.۲%
۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶.۸%
۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۶.۵%
۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%
۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%
۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%

 

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد.

بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری

همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.

بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

مزایای مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی
ردیف مبلغ بر مبنای ریال
حق معیشت ۲,۰۰۰,۰۰۰
حق عائله‌مندی ۳,۷۰۰,۰۰۰
حق اولاد ۹۷۰,۰۰۰
حق مسکن ۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

گردد.

 

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

مطالب مرتبط

6 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

قدرت اله رشیدی

۰۷ آذر ۱۴۰۲


باسلام ودعای خیر مستمری بگیربا ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی وداشتن مدرک فوق دیپلم درسال ۹۸ بازنشسته شده ام

قدرت اله رشیدی

۰۷ آذر ۱۴۰۲


باسلام ودعای خیر مستمری بگیربا ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی وداشتن مدرک فوق دیپلم درسال ۹۸ بازنشسته شده ام جوابی نگرفتم

علی

۰۸ آذر ۱۴۰۲


از شما مسئولین سوال میکنم آیا با حقوق شش میلیون و دویست هزار تومان درماه می‌شود زندگی کرد بازنشسته تامین اجتماعی هستم

م م محمد

۰۸ آذر ۱۴۰۲


خوب دقت بکنید متوجه می شوید که این همسان سازی حقوق بازنشستگان مخصوص کشوری و لشگری ها است نه تامین اجتماعی مواظب باشید فریب آیت تیترهای دروغین را نخورید زیرا تامین اجتماعی برای این دولت و مجلس اصلأ معنایی ندارد زیرا اینها طرفدار سرمایه داران و استعمارگران هستند

ف

۰۹ آذر ۱۴۰۲


با سلام با 13 سال سابقه پرداخت بیمه و در سال 1384 سن 55 سال طبق بخشنامه باید با حقوق کامل بازنشسته شوم چرا دریافتی من ششملیون و دویست می‌باشد

حسن

۰۹ آذر ۱۴۰۲


چرا بازنشسته های دولتی از باز نشسته های تامین اجتماعی بیشتر مستمری میگیرند؟چرا عدالت نیست؟

نظرات بسته شده است

آخرین اخبار