جدول افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

جدول افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، جدول افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی منتشر شد.

در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان در زبان رایج می توان گفت مبلغی است که ماهانه، مستمر و تا پایان عمر به افراد دارای شرایط بازنشستگی تحویل داده می شود. امنیت. قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس مصوبات جدید مستمری بگیران کشوری و تامین اجتماعی صادر می شود. سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته منتظر اجرای مصوبه قانونی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هستند، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ برای افراد مختلف متفاوت است، پاداش بازنشستگی نیز متفاوت است. ۱۴۰۱ حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی کمتر از حقوق بازنشستگان کشوری است.

حقوق بازنشستگان یک موضوع چالش برانگیز برای همه دولت ها بوده است. میزان حقوق مستمری بگیران همیشه باعث نارضایتی گروه بزرگی از بازنشستگان می شود زیرا معتقدند میزان حقوق بسیار ناچیز است. تعیین میزان حقوق بازنشستگان در پایان هر سال با تنش همراه است. به گفته کارشناسان با فرمول جدید حقوق بازنشستگان افزایش می یابد.

جزئیات جدید حقوق بازنشستگان را بخوانید، بر این اساس حقوق بازنشستگان، لشکری ​​و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد. آخرین حقوق مصوب ۱۴۰۱. ضوابط حداقل حقوق بازنشستگان، مستخدمین و مشترکین صندوق های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ با رعایت بند (۲) بند (الف) تبصره (الف) ۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با الحاق جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اعاده حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری.

مبنای پرداخت بازنشستگان و حقوق بازنشستگان، ادامه داد: بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و مسافران از محل درآمدهای سرمایه گذاری صندوق طبق ضوابط و مقررات صندوق و بر اساس مصوبه هیات مدیره تامین مالی شده اند. مدیران صندوق

شریعتی گفت: به کلیه بازنشستگانی که حکم بازنشستگی آنها تا تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۰۱ اجرا شده است مبلغ ۷ میلیون ریال و به بازنشستگانی که پس از تاریخ مذکور مشمول تعهدات مختلف صندوق شده اند ۵۰ درصد مبلغ تعیین شده پرداخت شده است. لازم به ذکر است کلیه افرادی که تا پایان سال ۱۴۰۱ واجد شرایط بهره مندی از تعهدات بلندمدت صندوق هستند یا خواهند بود از مبلغ عیدی بهره مند خواهند شد.

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر اساس ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر اساس ریال) میزان افزایش

۱۳،

پاسخ

۳۴ ۰، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۵۵، ۸ ۰ ۰ ۰ ۳۹، ۵٪

۴۴۳، ۰ ۰ ۰، ۰ ۰ ۵۵، ۸ ۰ ۰ ۰ ۲۹، ۸٪

پاسخ

پاسخ

۷۵،

پاسخ

۱ ۰ ۷ ۰, ۰ ۰ ۰, ۰ ۰ ۸ ۳, ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹, ۳%

۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸.۷%

پاسخ

پاسخ

۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷.۲%

۱ ۵۹۵، ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۶.۸%

% ۱ ۹ ۱ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۴

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیات وزیران، مقرر شد حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل حقوق کارگران در همان سال کمتر نباشد. دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده است.

بر اساس این مصوبه مقرر شد حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری بیکاران و بازماندگان از حداقل دستمزد کارگران در همان سال کمتر نباشد. بر اساس قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و بر اساس مصوبات شورای عالی کار، مبلغ دریافتی برای این فقره نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان باشد و حداقل ۵۷ و ۴ درصد افزایش یافته است. به مفاد قانون بودجه در خصوص صندوق های بازنشستگی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق این گروه و به منظور هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای افرادی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می کنند، ۱۰ درصد افزایش یافته است. اعمال شده و ماهانه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای حمایت از این فقره اعمال شده است. این مبلغ برای همه افراد حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون تومان اعمال می شود، بر این اساس مزایای حقوقی بازنشستگان به شرح زیر است:

ردیف مبلغ ریالی

حق حمایت از ۲,۰۰۰,۰۰۰

حقوق خانواده ۳۷۰۰۰۰۰

حق فرزندان ۹۷۰۰۰۰

هزینه مسکن ۱۵۰۰.۰۰

بر این اساس به نظر می رسد مزایای قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری نیز طبق روال گذشته و بر اساس ضوابط سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.