۰۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۲ / افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ / همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ / احکام جدید بازنشستگان کشوری صادر شده؟ / زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و...

آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 + جزئیات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ۹ فروردین در هیئت وزیران به تصویب رسید و امروز ۱۵ فروردین ابلاغ شد. بنا بر این تصویب‌نامه که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه که به تصویب هیات وزیران رسیده است، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ماه ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالیانه صادر خواهد شد. حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.

سقف و کف حقوق بازنشستگان اعلام شد.حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد.متاسفانه حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی ندارد.صحبت های جدیدی درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.

حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود. جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.بر این اساس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌اجرایی، به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. با اندیشه معاصر همراه باشید.

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری

جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۲

بنا بر این تصویب‌نامه که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه که به تصویب هیات وزیران رسیده است، احکام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی از فروردین ماه ۱۴۰۲ با اعمال افزایش سالیانه صادر خواهد شد.

جدول زیر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۲

ردیف موضوع سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲
۱ ضریب ریالی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات ۴۷,۷۵۴ ریال ۵۷,۳۰۵ ریال
۲ ضریب ریالی حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه ۳,۳۵۳ ریال ۴,۰۲۴ ریال
۳ ضریب ریالی حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان ۳,۱۶۲ ریال ۳,۷۹۴ ریال
۴ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
۱۰ درصد ۲۰ درصد
۵ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌های اجرایی ۲۴,۷۱۵,۰۰۰ ریال ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال
۶ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال کمتر شود. ۱۳,۳۶۲,۰۰۰ ریال ۱۶.۰۳۴.۴۰۰ ریال
۷ حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند معادل ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال
۸ حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کارمعین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند. ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹ افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی ۱۰ درصد
(حداقل ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
۲۰ درصد 

(حداقل ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال)

۱۰ کمک هزینه عائله‌مندی شاغلان و بازنشستگان ۲ برابر سال ۱۴۰۰ ۹.۱۷۴.۷۲۰ ریال
‍‍۱۱ حق اولاد شاغلان و بازنشستگان ۳ برابر سال ۱۴۰۰ ۴.۲۲۵.۲۰۰ ریال
۱۲ حداقل مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ماده (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷۹.۲۷۰.۸۰۰ ریال

بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله برمبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‎های پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

نظام‌های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.

همچنین بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی اعمال می شود؟ رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس رقم جدید در فروردین‌ماه توضیح داد.

علی دهقان کیا  با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: طبق روال گذشته حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه بر اساس حروف الفباء آغاز می‌‌شود و تا پایان هر ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: نخستین حقوق بازنشستگان این سازمان در سال جاری از بیستم فروردین‌ماه آغاز شده است و این روند تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در فروردین‌ماه افزایش یافته است یا خیر، گفت: بازنشستگان در فروردین‌ماه، همانند سال گذشته حقوق خود را دریافت کردند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص چرایی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار ادامه داد:  باید ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود و با توجه به اینکه تا پانزدهم‌ماه جاری همه جا تعطیل بود  و تکلیف بازنشستگان سایر سطوح مشخص نبود به همین جهت سازمان تامین اجتماعی احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است و حقوق بازنشستگان بر اساس رقم سال گذشته پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در اردیبهشت‌ماه، حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار به بازنشستگان پرداخت خواهد شد به‌طوری که حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد به اضافه ۲۵۰ تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش از اول فروردین‌ماه خواهد بود به‌طوری که مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان نیز در اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود.

احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی صادر می شود؟

دهقان‌کیا گفت: احکام جدید حقوق بازنشستگان در اردیبهشت‌ماه صادر خواهد شد.

احکام جدید بازنشستگان کشوری صادر شده؟

احکام سال ۱۴۰۲ بازنشستگان براساس مصوبه جدید در حال آماده‌سازی است / صدور احکام بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۲ به کجا رسید؟

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: احکام سال ۱۴۰۲ بازنشستگان زیرپوشش صندوق بازنشستگی کشوری براساس مصوبه جدید در حال آماده‌سازی است تا پس از ابلاغ رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اعتبارات لازم، به سرعت صادر شود و در اختیار بازنشستگان قرار گیرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری، نعمت‌الله ترکی همچنین از صدور احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و افزود: این احکام برای حدود ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شد.

به گفته وی، این احکام پس از صدور در سامانه احکام در نرم افزار صبا و درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری بارگذاری شده است.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص دلیل پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس رقم جدید در فروردین‌ توضیح داد.

 علی دهقان کیا با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: طبق روال گذشته حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه بر اساس حروف الفباء آغاز می‌شود و تا پایان هر ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نخستین حقوق بازنشستگان این سازمان در سال جاری از بیستم فروردین‌ماه آغاز شده است و این روند تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در فروردین‌ماه افزایش یافته است یا خیر، گفت: بازنشستگان در فروردین‌ماه، همانند سال گذشته حقوق خود را دریافت کردند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص چرایی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار ادامه داد: باید ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان از سوی دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود و با توجه به اینکه تا پانزدهم‌ماه جاری همه جا تعطیل بود و تکلیف بازنشستگان سایر سطوح مشخص نبود به همین جهت سازمان تامین اجتماعی احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است و حقوق بازنشستگان بر اساس رقم سال گذشته پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در اردیبهشت‌ماه، حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار به بازنشستگان پرداخت خواهد شد به‌طوری که حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد به اضافه ۲۵۰ تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش از اول فروردین‌ماه خواهد بود به‌طوری که مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان نیز در اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود.

دهقان‌کیا گفت: احکام جدید حقوق بازنشستگان در اردیبهشت‌ماه صادر خواهد شد.

انتهای پیام/

افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

علی اکبر عیوضی گفت: ماده ۱۱۱ قانون تامین از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت می‌کند و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف افزایش مستمری بارنشستگان و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی  را به صراحت روشن کرده است. طبق این ماده، مستمری سالیانه باید براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با اشاره به اینکه تعیین حداقل مزد کارگران شاغل برای ما بازنشستگان اهمیتی حیاتی داردT گفت: حقوق و دریافتی بازنشستگان مستمری‌بگیر از نظر قانونی از مصوبه تعیین حداقل دستمزد شورای‌عالی کار تبعیت می‌کند. ماده ۱۱۱ تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری «نباید» از افزایش حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد.

ردیف حقوق ماهانه سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) حقوق ماهانه سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) میزان افزایش

۱ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰

۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵۰.۸%

۳ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹.۵%

۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹.۸%

۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱%

۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳

۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰.۸%

۹ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰%

۱۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹.۳%

۱۱ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸.۷%

۱۲ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸.۱%

۱۳ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷.۶%

۱۴ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷.۲%

۱۵ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶.۸%

۱۶ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۶.۵%

۱۷ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%

۱۸ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%

۱۹ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰%

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی هیئت وزیران، مصوب شده تا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از حداقل میزان نزد دریافتی مصوب کارگران در همان سال کمتر نباشد.بر این اساس و با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

بنابر این مصوبه مقرر شده است تا حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ و مجموع مستمری ازکار افتگان و بازماندگان از حداقل حقوق کارگران همان سال کمتر نباشد. به موجب قوانین ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و با رعایت مصوبات شورای عالی کار میزان دریافتی این دسته نباید کمتر از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده و با حداقل ۵۷.۴ درصد افزایش رو به رو شده است.همچنین بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده و برای کمک معیشت این دسته مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه تصویب می‌گردد. این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.بر همین اساس مزایای دستمزد بازنشستگان به صورت جدول مزایای بازنشستگان زیر است:

ردیف مبلغ بر مبنای ریال

حق معیشت ۲,۰۰۰,۰۰۰

حق عائله‌مندی ۳,۷۰۰,۰۰۰

حق اولاد ۹۷۰,۰۰۰

حق مسکن ۱,۵۰۰,۰۰

بر این اساس به نظر میرسد، مزایای حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال به صورت عرفی و مطابق قوانین سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.

سایت سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری cspf.ir

در سال های گذشته، بازنشستگان کشوری، در ابتدای سال و پس از تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگی باید برای اطلاع از احکام جدید بازنشستگان کشوری حضورا به صندق بازنشستگی کشوری مراجعه نموده و احکام جدید بازنشستگی خود را دریافت می نمودند که فرآیندی وقت گیر و هزینه بر بود.

به همین دلیل، همراستا با گسترش مفهوم دولت الکترونیک و غیر حضوری شدن خدمات دولتی، صندوق بازنشستگی کشوری نیز اقدام به تاسیس سامانه ای نموده است که بازنشستگان کشوری می توانند در ابتدای هر سال، با مراجعه به آن برای دریافت احکام جدید بازنشستگان کشوری اقدام نمایند.

سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ همچون سال های گذشته سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس cspf.ir بوده که بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به آن و بی آنکه نیاز به مراجعه حضوری باشد، از طریق بخش (درگاه خدمات الکترونیکی) برای دریافت احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ و اطلاع از میزان افزایش حقوق بازنشستگی خود اقدام نمایند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

همسان سازی حقوق بازنشستگان

نحوه دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲

بازنشستگان کشوری برای دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ و فیش حقوقی بازنشستگان لازم است که ابتدا وارد سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری شوند. ورود به سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری و نحوه دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ ضمن راهنمای تصویری زیر برای شما توضیح داده شده است:

مرورگر دستگاه خود را باز کرده و آدرس سایت صندوق بازنشستگی کشوری یعنی cspf.ir را جست و جو نمایید تا مطابق تصویر زیر وارد صفحه اصلی سایت شوید.

برای دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ ، بر روی گزینه (درگاه خدمات الکترونیکی ) که در تصویر با فلش قرمز مشخص گردیده، کلیک نمایید.

در صفحه جدید یعنی صفحه درگاه خدمات الکترونیکی سایت صندوق بازنشستگی کشوری ، گزینه (حقوق ) را کلیک کنید تا منوی مربوطه به شما نشان داده شود. از این منو، بر روی گزینه (دریافت حکم حقوق) کلیک نمایید.

اکنون برای دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگی کشوری ۱۴۰۲ خود لازم است تا اطلاعات مربوط به شماره دفتر کل، کد ملی و شماره حساب خود را در کادرهای مربوطه وارد کرده و دکمه ورود را کلیک نمایید.

پس از اینکه وارد پورتال شخصی خود در سامانه درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری شدید ، می توانید برای مشاهده و دریافت حکم حقوق احکام جدید بازنشستگی کشوری خود اقدام نمایید.

جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۲

ردیف موضوع سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲
۱ ضریب ریالی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات ۴۷,۷۵۴ ریال ۵۷,۳۰۵ ریال
۲ ضریب ریالی حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه ۳,۳۵۳ ریال ۴,۰۲۴ ریال
۳ ضریب ریالی حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان ۳,۱۶۲ ریال ۳,۷۹۴ ریال
۴ افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.
۱۰ درصد ۲۰ درصد
۵ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌های اجرایی ۲۴,۷۱۵,۰۰۰ ریال ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال
۶ حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال کمتر شود. ۱۳,۳۶۲,۰۰۰ ریال ۱۶.۰۳۴.۴۰۰ ریال
۷ حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند هفت برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند معادل ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال
۸ حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کارمعین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند. ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹ افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی ۱۰ درصد
(حداقل ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
۲۰ درصد 

(حداقل ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال)

۱۰ کمک هزینه عائله‌مندی شاغلان و بازنشستگان ۲ برابر سال ۱۴۰۰ ۹.۱۷۴.۷۲۰ ریال
‍‍۱۱ حق اولاد شاغلان و بازنشستگان ۳ برابر سال ۱۴۰۰ ۴.۲۲۵.۲۰۰ ریال
۱۲ حداقل مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ماده (۳۸) و (۳۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷۹.۲۷۰.۸۰۰ ریال

بنا بر بند ۴ این مصوبه، رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند با رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام‌های پرداخت تمام یا برخی از مشاغل خود را به هر نحو از جمله برمبنای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تابع قانون کار قرار داده‌اند، مکلفند پس از اخذ تأییدیه مشاغل مشمول از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام‎های پرداخت مربوط را در چارچوب تبصره همین ماده، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

نظام‌های پرداخت مشاغل پیشخدمت، سرایدار، نظافتجی، آبدارچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تأسیسات، راننده (در صورت استفاده از وسیله نقلیه دولتی) و متصدی چاپ و تکثیر برای اخذ تأیییدیه آن شورا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد.

همچنین بنا بر بند ۶ تصویب‌نامه هیات وزیران پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای ۱ تا ۵ همین تصویب‌نامه، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری (مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ) نباید از مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست و هفتاد هزار و هشتصد (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ (۷۹.۲۷۰.۸۰۰) ریال با عنوان «تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» در احکام درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هر گونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.

بازنشستگان منتظر اجرای همسان سازی حقوق هستند

نماینده فردوس و طبس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه جدی به وضعیت معیشت کارکنان دولت به ویژه بازنشستگان گفت: بازنشستگان منتظر اجرای همسان سازی حقوق هستند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مجید نصیرایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در تذکری به مسئولان وزارت کشاورزی گفت: انتظار می رود برای پرداخت بهای زعفران به زعفران کاران اقدام عاجل شود و تبعیض و ظلم در حق آن ها رفع شود.

وی در تذکری دیگر خواستار توجه جدی به وضعیت معیشت کارکنان دولت به ویژه بازنشستگان شد و گفت: بازنشستگان منتظر اجرای همسان سازی حقوق هستند؛ با توجه به اینکه ماموریت مجلس مساله معیشت اقشار مختلف جامعه به ویژه ضعیف است باید دولت به این موضوع بپردازد.

روند افزایش دستمزد بازنشستگان

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حقوق و دستمزد بازنشستگان ۱۴۰۲ از محل صندوقهای بازنشستگی حداقل به میزان ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت. این در حالی است که حداقل حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۴۰۱، یک افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده بود.

به شکلی که این میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق و دستمزد دریافتی از صندوق بازنشستگی در این سال را به مبلغی معادل با ۵ میلیون تومان رسانده بود. ذکر این نکته ضروری است که بازنشستگان کشوری و لشکری در حالی می‌توانند حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ را از صندوقهای بازنشستگی دریافت کنند که حداقل حقوق و دستمزد اعلامی، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

بررسی موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

ممکن است این سوال مطرح شود که: «آیا حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۲ به‌اندازه حداقل حقوق و دستمزد اعلامی برای بازنشستگان کشوری و لشکری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد بود؟».

در پاسخ به این سوال باید گفت که بحث حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ برای بازنشستگان تامین اجتماعی، در پایان سال جاری مطرح می‌شود. به شکلی که در پایان سال با تعیین افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ و انتشار جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ مشخص خواهد شد.

درنتیجه برای آگاهی از حداقل حقوق و دستمزد بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ برای بازنشستگان تامین اجتماعی، باید تا زمان اعلام میزان افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ منتظر بمانیم.

افزایش حقوق کارگران 1402

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲

سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که: «آیا حقوق کارمندان دولت در سال آینده با افزایش مواجه خواهد شد؟». سایت تجارت نیوز در تاریخ ۲۴ دی‌ماه سال ۱۴۰۱، با انتشار مطلبی به بررسی این موضوع پرداخته است. در این مطلب، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ موردبررسی قرار گرفته است.

پیشنهادی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان خود ارائه کرده است، همانند پیشنهاد ارائه‌شده برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ است. این بدان معنا است که مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۲، کارمندان دولت در این سال یک افزایش حقوق ۲۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه خواهند کرد.

به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت که هیچ‌یک از کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲، حقوق و دستمزدی کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه را دریافت نخواهند کرد. به شکلی که با اعمال ضریب حقوق و دستمزد کارمندان دولت و کارکنان حقوق‌بگیر در دولت، حقوق و دستمزد تمام کارکنان رسمی، پیمانی، کارکنان با قرارداد کار معین و کارکنان مشمول طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان، نباید از مبلغ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان در ماه کمتر باشد.

این در حالی است که دستمزدهای بیشتر از ۷ میلیون تومان در ماه، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. درنتیجه مطابق با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حداقل حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان دولت از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

بررسی جزئیات بیشتر از لایحه بودجه ۱۴۰۲

بر اساس مطلبی که اخیرا در سایت خبرگزاری فارس منتشر شده است، میزان منابع اختصاص‌یافته برای هزینه‌های جاری کشور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفته است، به مبلغی بیش از ۵٫۲۶۱٫۶۹۶ میلیارد تومان می‌رسد. خوب است بدانید که این رقم از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱، با یک افزایش ۴۰ درصدی همراه شده است.

یکی از موضوعات مورداشاره در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، موضوع مستمری و حقوق والدین شهدا است. به شکلی که این میزان از پرداختی برابر با حداقل حکم حقوق بازنشستگان در سال آینده خواهد بود.

از سوالات دیگری که ممکن است در رابطه با حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ مطرح شود می‌توان به این سوالات اشاره کرد که: «حق اولاد و عائله‌مندی در سال ۱۴۰۲ چقدر زیاد شده است؟» و «آیا پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صحت دارد؟». به همین دلیل در ادامه این بخش قصد داریم تا به ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با سوالات مطرح‌شده در بالا بپردازیم.

حق اولاد و عائله‌مندی در سال ۱۴۰۲

یکی از موضوعات مورداشاره در لایحه بودجه ۱۴۰۲، جزئیات مربوط به افزایش حقوق مستمری‌بگیران است. در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان در سال ۱۴۰۲، بحث کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد مطرح است. در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کشور، امتیاز حق اولاد و کمک‌هزینه عائله‌مندی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

بر اساس بند چهارم از ماده شصت‌وهشت قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد برای شاغلان و بازنشستگان به ترتیب معادل با ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ خواهد بود. همچنین حداقل حقوق و دستمزد و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، همانند حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ با یک افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود. در ادامه به بررسی وضعیت افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت.

افزایش سن بازنشستگی کارمندان دولت

یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲، پیشنهاد دولت برای افزایش سن بازنشستگی کارکنان و کارمندان دولت است. سایت فردانیوز در تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال ۱۴۰۱، در مطلبی به بررسی این موضوع پرداخته است. در مطلب مورداشاره، به موضوع افزایش سن بازنشستگی کارمندان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته شده است.

مطابق با بند «د» از تبصره ۲۰ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سنوات خدمت موردقبول برای بازنشستگی کارکنان مشاغل اختصاصی دولت در سال ۱۴۰۲، می‌تواند تحت شرایطی افزایش یابد. این افزایش در سن بازنشستگی مطابق با «اعلام نیاز دستگاه دولتی مربوطه» و «رضایت کارمندان دولت»، بدون رعایت شرط سنی انجام خواهد شد.

دلیل این موضوع می‌تواند وضعیت نامطلوب اقتصادی در صندوقهای بازنشستگی باشد. چنانچه این پیشنهاد مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گیرد، به سن بازنشستگی کارکنان و کارمندان دولت ۲ سال افزوده خواهد شد.

اخبار بیشتر از حقوق بازنشستگان در سال آینده

اخبار جدیدتر از افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده حاکی از آن است که این میزان افزایش ممکن است با اصلاحاتی همراه شود. در این رابطه سایت خبری فردانیوز در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۱ مطلبی را منتشر کرده است،. بر این اساس برخی از بازنشستگان خواهان افزایش حداقل حقوق و دستمزد خود تا مبلغ ۱۵ میلیون تومان در ماه هستند.

به شکلی که مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده انتقاد دارند. درنتیجه بحث افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به یکی از موضوعات داغ روز تبدیل شده است. تا جایی که خبرگزاری ساناپرس از درخواست بازنشستگان کشوری و لشکری، برای رسیدگی بیشتر به موضوع افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده خبر داده است.

بسیاری از بازنشستگان لشکری و کشوری، حداقل حقوق و دستمزد تعیین‌شده در صندوقهای بازنشستگی را دریافت می‌کنند. درنتیجه این افزایش حقوق ممکن است نتواند پاسخگوی افزایش هزینه‌ها در سال ۱۴۰۲ باشد.

به همین دلیل برخی از بازنشستگان، خواهان همسان سازی حقوق و دستمزد تمام بازنشستگان هستند. این در حالی است که با بیشتر شدن حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲، موضوع دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان مطرح‌شده است. بااین‌حال هنوز خبر رسمی مبنی بر تغییر میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲ اعلام نشده است.

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

یکی دیگر از موضوعاتی که در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد نیروهای کاری در سال ۱۴۰۲ مطرح است، میزان افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ است. این در حالی است که تاکنون، تصمیم مشخصی برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ اتخاذ نشده است. درنتیجه تا زمان اعلام رسمی میزان افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲، جزئیاتی از جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲ در دسترس نخواهد بود.

بااین‌حال نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، در ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده است. به شکلی که طبق این ماده از قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران مشخص خواهد شد.

خوب است بدانید که سایت خبرگزاری خبرآنلاین در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۱، مطلبی را در این رابطه منتشر کرده است. در این مطلب یکی از مبالغی که برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده است، حقوق ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

جمع‌بندی

موضوعاتی مانند میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارمندان دولت و میزان افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲، جزء مهم‌ترین عناوین موردتوجه در بازار کار است. به شکلی که تأمین هزینه‌های بالای زندگی، یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از حقوق‌بگیران، بازنشستگان کشوری و لشکری، کارگران، کارکنان و کارمندان دولت است.

به همین دلیل در این مقاله به بررسی نکات موجود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در رابطه با میزان افزایش حقوق بازنشستگان پرداختیم. همچنین با بررسی میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، موضوع افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲ را موردبررسی قرار دادیم.

اصول مغفول‌ مانده قانون کار باید اجرایی شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح قوانین سازمان‌های بازنشستگی برای توسعه رفاه اجتماعی و همکاری با مجلس برای تنظیم قوانین به‌روز به رفع نگرانی کارگران و بازنشستگان منجر خواهد شد. سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان سازمان‌های عالی کارگری و بازنشستگان کشوری گفت: رهبر معظم انقلاب برای عبور از چالش‌های اقتصادی و رسیدن به سطح بالایی از تولید و صادرات، امسال را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کرده‌اند و کارشناسان هم معتقدند رفع تورم و رشد تولید لازم و ملزوم یکدیگرند و نیازمند تقویت اقتصاد مردمی است.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، کنترل تورم و رشد تولید است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این موضوع در برنامه‌های پیشنهادی خود توجه خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقتصاد معدن و تجارت دریامحور مبتنی بر تأکیدات مقام معظم رهبری نیز به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در سال جاری جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی مورد تأکید دولت است.

مرتضوی در ادامه عنوان کرد: اصلاح قوانین سازمان‌های بازنشستگی برای توسعه رفاه اجتماعی و همکاری با مجلس برای تنظیم قوانین به‌روز به رفع نگرانی کارگران و بازنشستگان منجر خواهد شد.

ماهیانه ۶۰۰ میلیارد تومان مستمری بازنشستگی پرداخت می‌کنیم

مدیر کل تامین اجتماعی استان یزد با بیان این که مشکلات شرکت‌ها و تحریم‌های اقتصادی به شدت بر تامین منابع این سازمان و پرداخت به بازنشستگان تاثیرگذار است، گفت: تامین اجتماعی استان یزد هر ماهه مبلغی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان پرداخت می‌کند.

«محمدعلی میرزایی» روز شنبه ۲۶ فروردین ماه در مراسم تکریم و معارفه رییس اداره تامین اجتماعی شهرستان مهریز با بیان اینکه تامین اجتماعی، بزرگترین سازمان بیمه‌‍گر اجتماعی است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، افزود: حدود ۸۰ درصد جمعیت استان یزد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند به طوری که از مجموع جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان، یک میلیون و ۴۰ هزار نفر اعم از بیمه‌شدگان اجباری، کارگران ساختمانی، بازنشستگان و بازماندگان و دیگر بیمه‌شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه‌ای است که از بودجه دولت چیزی دریافت نمی‌کند، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی شرکت‌ها و تحریم‌ها به شدت بر سازمان تامین اجتماعی تاثیرگذار است و مشکلات عدیده‌ای بر تامین منابع این سازمکان جهت پرداخت به بازنشستگان ایجاد می‌کند.

میرزایی اضافه کرد: در استان یزد حدود ۸۰ هزار بازنشسته داریم که با خانواده‌هایشان جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر هستند و سازمان تامین اجتماعی استان هر ماهه مبلغی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان فقط مستمری به بازنشستگان پرداخت می‌کند که در صورت پرداخت نشدن به موقع آن، مشکلات اقتصادی فراوانی برای مردم بوجود می‌آورد.

این مسئول بیان کرد: کار در تامین اجتماعی، کاری مقدس و ارزشمند است چراکه به ضعیف‌ترین و محروم‌ترین قشر جامعه یعنی قشر کارگری خدمت می‌کند.

«محمد دهقان بنادکی» فرماندار مهریز هم در این مراسم با اشاره به این که سال گذشته سال خوبی برای حوزه تامین اجتماعی و درمان بود، ابراز امیدواری کرد: امسال درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان به بهره برداری برسد و با ساختمانی در شان مردم، ارائه خدمات از طریق آن انجام گیرد.

وی با اشاره به این که بیش از ۸۷ درصد از مردم شهرستان مهریز بیمه تامین اجتماعی هستند، افزود: مهریز، شهری صنعتی است ولی علی‌رغم تعداد آمار افرادی برخوردار از بیمه بیکاری، برخی شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند لذا باید زمینه‌ای فراهم شود تا این افراد هم مشغول به کار شوند.

فرماندار همچنین بر پیگیری بیمه قالیبافی و خادمین مساجد شهرستان از سوی مسئولان مربوطه تاکید کرد.

در پایان این مراسم از زحمات «جلال حسنی» تجلیل و «حمیدرضا زارع بیدکی» به عنوان رئیس جدید اداره تأمین اجتماعی شهرستان مهریز معرفی شد.

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

مطالب مرتبط

3 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

محمد جمشیدی جانبازبازنشسته

۳۰ فروردین ۱۴۰۲


هیت امنا ریس سازمان تامین اجتماعی اختلاس شستا واختلاس ۱۱۶۰۰۰۰۰۰۰یکصدویازد میلیارد شیصد میلیون تومنی سازمان را از ما بازنشستگان ومستمری بگی سایرسطوح باید بگیرد یک مشت اعداد جمع کردید ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داری دولت سیزدهم همجا را خراب کرد بانک مرکز۶۷.۵ درصد میزند وربازار ۱۰۰ تورم وجوددارد اقای رئیسی همش نقشه دیکتاوری یار کارنابلدی بود که از اری ماسواستفاده کنید به روح رهبر عالی قدر شما بدرد رئیس جمهوری نمی خورید چون نمی توانید کسور را اداره کنید یک مشت مفت خور فیش حقوق۲۰۰میلیونی بگیرند مردم ۱۳۰۰هزار سیصد به حقوق انه اضافه شود اقای اژه ای رئس محترم قضا تور انشبها که در سنگر حدیث عشق به رزمندگان یاد میدادید شما ورود کنیدروسای تامین اختماعی از۱۸۰ میلیون حقوق ثابت تا۳۰۰میلیونی میگیرند چراتبعیض اینقدر اقای رئیسی نمی تواند تولت را تحویل دهد برود دنبال زندگیش رییس سازمان تامین اجتماعی دزدی ها واختلاسها را میداند ماتاوان بدهیم هرقدر هم نامه به رهبر مینوبسیم نه جواب نه طومارها رانشانشان نمیدهند اگر خدوند ارداه کند همه رابه یکچشم بهم زدن نابود میکند چقدر خجالت زن وفرزندانمان را بکشیم خجالت بکشید شماابروروی سنگپای قزیوین را بردید بس ۱۱ اریبهشت کاری نکنید مردم دولت را عوض کنند حتی مجلس را این مجلس مرحوم ایت الله بهشتیه مرگ بر ضد جمهوری اسلامی اصلاح طلب باشد اصولگرا باش وووووووو شما نماینده ابروی مجلس را بردید افرادی ازاول درمجلس بودند تابازنشسته شدند بخدا ابروی ظالمان رابری انقدر ظلم کنید ببینید پایدارمیمان

محمد جمشیدی جانبازبازنشسته

۳۰ فروردین ۱۴۰۲


ازحرف حق نترسید ازخدا بترسید ناظر بررفتار شماست فکر کردی حرفهای من دروغه حقیقت رئیسی توانای دوزن که راس کارند ودامادهاودخترها حیحاط پیردانای انقلاب میدانست اگر وعدهای دروغ به مردم بدهید وماهیت تتان برایمان هویدا بشه ۲۲ یوم الله نخوهد شد فاتحه انقلاب خوانده شد زنان بی حجاب تورم افسارگوسیخته ناکارامدی دولت رئیسی وسازمانهاب زیر مجموعه ابشان دزدی اختلاس وووووووو نکنید که فاتحه انقلاب را دولت ومجلس خواندند

بازنشسته تأمین اجتماعی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲


آقای سید صولت مرتضوی شما را به همان جَََُّدبزرگوارتون حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر را یک جوری پرداخت کنید که مَنه پیرمرد بعداز ۳۰ سال سابقه کار بیمه پردازی نخواهم برای تأمین زندگی ام بروم گدایی که آنهم نیست که بخواهند بدهند و برای یک کشور با این منابع طبیعی و نفتی و صنعتی خیلی خوب نیست با این که مقام معظم رهبری سال کاهش تورم و رشد تولید از همه چیز اعلام فرمودند حداقل جلو افزایش تورم را بگیرید این مورد دست حضرت عالی می باشد امیدوارم همیشه سلامت باشید آمین رب العالمین

نظرات بسته شده است

آخرین اخبار